Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Change Management TM Foundation

Kategoria:
Certyfikaty:

Dostępne terminy

brak terminu

Szkolenie mające na celu przygotowanie, wsparcie i pomoc osobom, zespołom i organizacjom w dokonywaniu zmian organizacyjnych. Wielu decydentów nie zdaje sobie nawet sprawy, że organizacja musi być gotowa na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Zazwyczaj skupiając się tylko na zmianie na poziomie organizacyjnym. Bez względu na poziom lub zakres zmiany organizacyjnej, ludzie bezpośrednio jej doświadczający są najistotniejszym elementem zmian w organizacji. Program szkolenia zarządzanie zmianą obejmuje wszystkie aspekty wprowadzania zmian i daje narzędzia do skutecznego nią zarządzania.

CZAS TRWANIA: 3 dni CERTYFIKAT:

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej realizacji, kontrolowania przebiegu oraz nadzorowania zmian.
 • Zrozumienie w jaki sposób stworzyć spójne środowisko dla wdrażania zmian i kultury projektowej.
 • Poznanie znaczenia ról przywódców, rodzaje i typy przywództwa w kontekście zmian w organizacji.
 • Wzmocnienie świadomości członków organizacji w zakresie stosowania ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania zmianą.
 • Zrozumienie wszelkich aspektów wprowadzania zmian, zarówno indywidualnych, jak i z perspektywy jednostek, zespołów i organów.

Adresaci szkolenia

 • Najwyższa, wyższa i średnia kadra menedżerska.
 • Specjaliści i pracownicy biorący udział w zmianach oraz planujący je.
 • Wszyscy, którzy uczestnicząc w zmianach, pragną rozumieć reguły rządzące skutecznymi wdrożeniami zmian i wykorzystać je we własnych środowiskach.

Harmonogram

 1. Zmiana a jednostka.
 2. Zmiana a organizacja.
 3. Strategie Interesariuszy.
 4. Mapowanie interesariuszy.
 5. Komunikacja i zaangażowanie.
 6. Kanały komunikacji.
 7. Wpływ zmiany.
 8. Gotowości do zmiany.
 9. Budowanie organizacyjnej gotowości do zmian.
 10. Przygotowanie na opór wobec zmiany.

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni – łącznie 24 h szkoleniowe.

Jeden dzień szkoleniowy trwa 8 h i zawiera dwie przerwy 15 min oraz 1 h przerwę na lunch.

Egzamin

Egzamin odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych). Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 50 pytań poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi.

Czas trwania: 40 minut

Próg zaliczeniowy: 25 punktów (50%)

Język: polski oraz angielski

Po zdaniu egzaminu uzyskanie międzynarodowego certyfikatu z zarządzania zmianą Change Management™ na poziomie Foundation.

Dostępne terminy

brak terminu