+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Change Management TM Foundation

Kategoria:
Certyfikaty:

Dostępne terminy

brak terminu

Szkolenie mające na celu przygotowanie, wsparcie i pomoc osobom, zespołom i organizacjom w dokonywaniu zmian organizacyjnych. Wielu decydentów nie zdaje sobie nawet sprawy, że organizacja musi być gotowa na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Zazwyczaj skupiając się tylko na zmianie na poziomie organizacyjnym. Bez względu na poziom lub zakres zmiany organizacyjnej, ludzie bezpośrednio jej doświadczający są najistotniejszym elementem zmian w organizacji. Program szkolenia zarządzanie zmianą obejmuje wszystkie aspekty wprowadzania zmian i daje narzędzia do skutecznego nią zarządzania.

CZAS TRWANIA: 3 dni CERTYFIKAT:

Korzyści

 • Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej realizacji, kontrolowania przebiegu oraz nadzorowania zmian.
 • Zrozumienie w jaki sposób stworzyć spójne środowisko dla wdrażania zmian i kultury projektowej.
 • Poznanie znaczenia ról przywódców, rodzaje i typy przywództwa w kontekście zmian w organizacji.
 • Wzmocnienie świadomości członków organizacji w zakresie stosowania ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania zmianą.
 • Zrozumienie wszelkich aspektów wprowadzania zmian, zarówno indywidualnych, jak i z perspektywy jednostek, zespołów i organów.

Adresaci szkolenia

 • Najwyższa, wyższa i średnia kadra menedżerska.
 • Specjaliści i pracownicy biorący udział w zmianach oraz planujący je.
 • Wszyscy, którzy uczestnicząc w zmianach, pragną rozumieć reguły rządzące skutecznymi wdrożeniami zmian i wykorzystać je we własnych środowiskach.

Harmonogram

 1. Zmiana a jednostka.
 2. Zmiana a organizacja.
 3. Strategie Interesariuszy.
 4. Mapowanie interesariuszy.
 5. Komunikacja i zaangażowanie.
 6. Kanały komunikacji.
 7. Wpływ zmiany.
 8. Gotowości do zmiany.
 9. Budowanie organizacyjnej gotowości do zmian.
 10. Przygotowanie na opór wobec zmiany.

Egzamin

Egzamin trwa 40 minut. Odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych). Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 50 pytań poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi.

Egzamin zalicza co najmniej 50% tj. 25 poprawnych odpowiedzi.

Egzamin można zdawać w języku polskim oraz w języku angielskim.

Po zdaniu egzaminu uzyskanie międzynarodowego certyfikatu z zarządzania zmianą Change Management™ na poziomie Foundation.

Dostępne terminy

brak terminu