+48 22 323 55 01 email: biuro@processteam.pl

P3O® Foundation

Kategoria: ,
Certyfikaty:

Dostępne terminy

brak terminu

P3O® pokazuje, jak przy pomocy Biur Portfeli, Programów i Projektów można w wydajny sposób zarządzać inwestycjami. Ukazuje różne modele P3O, czyli sprawdzone rozwiązania i sposoby dostosowania ich do konkretnych instytucji.

P3O® Foundation przedstawia modele biur, ulokowane w nich funkcje, a także prezentuje pryncypia efektywnego uzyskiwania wartości dodanej z inicjatyw wprowadzających zmiany i podkreśla rolę P3O w ich spełnieniu. Omawia również narzędzia, techniki oraz sposoby wdrożenia P3O w firmie. Ta gruntowna wiedza pozwala na zdanie egzaminu z danego poziomu szkolenia oraz daje gotowość do wdrożenia zmian we własnej organizacji.

CZAS TRWANIA: 3 dni CERTYFIKAT:

Korzyści

 • Poznanie podstaw i zasad działalności biur wspierających przemiany w organizacji.
 • Pozyskanie umiejętności identyfikacji i śledzenia korzyści dostarczanych przez biura P3O.
 • Poznanie różnych struktur zarządczych.
 • Uzyskanie umiejętności lokowania właściwych funkcji we wdrażanych biurach.
 • Zdobycie wiedzy nt. najpopularniejszych technik stosowanych w strukturach P3O oraz analiza dostarczanych przez nie korzyści.
 • Nabycie wiedzy dającej podstawę dla wdrażania struktur P3O we własnej organizacji.
 • Efektywne przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu – P3O® Foundation.

Adresaci szkolenia

 • Wyższe kierownictwo, realizujące cele strategiczne organizacji.
 • Osoby zarządzające portfelem inicjatyw, a także projektami i programami.
 • Pracownicy biur projektowych.
 • Każdy, kto jest zainteresowany pogłębianiem wiedzy dotyczącej zarządzania zmianą biznesową.

Harmonogram

 1. Certyfikacja P3O® Czym jest P3O®?
 2. Podstawy P3O®. Kluczowe definicje. Przegląd pryncypiów.
 3. Kontekst P3O®. Geneza biur projektowych. Wykorzystanie biur projektowych w nowoczesnej organizacji.
 4. Łańcuch zmiany biznesowej (Portfel, Program, Projekt).
 5. Biuro projektu, a poziom dojrzałości organizacji.
 6. Biuro projektu vs ład organizacyjny. Integracja biura z organizacją.
 7. Uzasadnienie Biznesowe dla budowy biura projektu. Zasady pomiaru i przykłady miar sukcesu biura.
 8. Przegląd modeli biur projektów. Dopasowanie modelu do konkretnych warunków.
 9. Wdrażanie Biur Portfeli, Programów i Projektów. Plan i cykl wdrożenia.
 10. Narzędzia i techniki.
 11. Role w zespole biura projektu.
 12. Egzamin P3O® Foundation.

Egzamin

Egzamin trwa 60 minut. Odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych).

Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 75 pytań (z których 5 nie jest punktowanych) poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi. Egzamin zalicza co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów tj. 35 poprawnych odpowiedzi.

Egzamin można zdawać w języku polskim oraz w języku angielskim.

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat w obszarze wdrażania i zarządzania biurami P3O® na poziomie Foundation. Wydawany certyfikat jest bezterminowy.

Dostępne terminy

brak terminu