Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Efektywne zarządzanie czasem pracy i zadaniami

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu

Znajomość technik zarządzania czasem stanowi kluczową różnicę pomiędzy sukcesem a porażką. Dzieje się tak głównie dlatego, że „zarządzania czasem”  uczymy się od ludzi wokół nas, nieświadomie powielając szkodliwe nawyki innych. W czasie szkolenia pracujemy nad uświadomieniem sobie przyczyn własnych problemów z zarządzaniem czasem i koncentrujemy się na wypracowaniu nowych skutecznych rozwiązań.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • Zwiększenie umiejętności wyznaczania celów i zadań, priorytetyzowania, ustalania terminów realizacji i mądrego rozkładania pracy w czasie.
 • Zwiększenie efektywności wykorzystywania swojego czasu pracy.
 • Zwiększenie prawdopodobieństwa osiągania rezultatów w sposób zgodny z oczekiwaniami przełożonych, ale równocześnie dający satysfakcję samemu pracownikowi.
 • Zwiększenie umiejętności kształtowania swojej efektywności oraz zarządzania zadaniami w pracy indywidualnej i zespołowej.
 • Zwiększenie ilości czasu efektywnej pracy o 5 h tygodniowo bezpośrednio po ukończeniu szkolenia.

Harmonogram

 1. Zarządzanie czasem w miejscu pracy. Jak odzyskać kontrolę nad swoim życiem/czasem.
 2. Ustalanie celu działań, czyli określanie tego, co najważniejsze w zarządzaniu czasem.
 3. Typy osobowości a zarządzanie czasem.
 4. Najczęstsze błędy, które przeszkadzają zarządzać czasem – identyfikacja złych nawyków.
 5. Nawykowa struktura działania w czasie.
 6. Pięcioetapowy proces zarządzania strumieniem zadań według Allena (Getting Things Done).
 7. Strategie efektywnego zarządzania czasem.
 8. Poprawienie istotnych umiejętności zarządzania czasem.
 9. Sposób myślenia efektywnego menedżera czasu.
 10. Dominująca półkula a osobiste gospodarowanie czasem – test.
 11. Plusy i minusy monochromicznego i polichromicznego pojęcia czasu.
 12. Efektywny odpoczynek.
 13. Wprowadzenie zmian w sposobie zarządzania czasem.
 14. Podsumowanie szkolenia. Kluczowe wnioski.

Dostępne terminy

brak terminu