Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

ITIL®4 Foundation

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu
2021-11-27 - 2021-11-28

Wytyczne ITIL® pomagają organizacjom i osobom indywidualnym w uzyskaniu optymalnej wartości z IT i usług cyfrowych. Zapewnia usługodawcy jasny model zdolności, dostosowując go do strategii biznesowej i potrzeb klientów. Struktura najlepszych praktyk ITIL® zapewnia wspólny język i narzędzia wspomagające współpracę w zespołach IT, aby zapewnić wartość w całej firmie. ITIL® to globalny standard najlepszych praktyk IT, używany na całym świecie przez miliony praktyków.

ITIL® 4 uaktualnia ITIL®, zmieniając wiele ustalonych praktyk ITSM w szerszym kontekście doświadczeń klienta (CX), strumieni wartości i transformacji cyfrowej. Obejmuje nowe sposoby pracy, takie jak Lean, Agile, DevOps. ITIL® 4 zawiera wskazówki, których organizacje potrzebują, aby sprostać nowym wyzwaniom związanym z zarządzaniem usługami i wykorzystaniem potencjału nowoczesnych technologii. Zapewnia także elastyczny, skoordynowany i zintegrowany system do efektywnego nadzoru i zarządzania usługami IT.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • ITIL® 4 pomoże firmom przejść przez nową erę technologiczną, powszechnie znaną jako czwarta rewolucja przemysłowa. Szybkość obecnych przełomów zakłóca prawie każdą branżę w skali globalnej. Czwarta rewolucja przemysłowa jest naznaczona pojawiającą się technologią w takich dziedzinach, jak robotyka, sztuczna inteligencja, nanotechnologia, obliczenia kwantowe, biotechnologia, Internet rzeczy (IoT), drukowanie 3D, pojazdy autonomiczne i wiele innych.
 • ITIL® 4 zapewni praktyczną i elastyczną podstawę do wspierania organizacji w ich podróży do nowego świata cyfrowej transformacji, pomagając im dostosować zasoby ludzkie, cyfrowe i fizyczne do konkurowania w nowoczesnym, złożonym krajobrazie.
 • Kontekst ITIL®, wraz z wydaniem ITIL® 4, jest teraz znacznie szerszy, z naciskiem na świat biznesu i technologii, jak to działa dzisiaj i jak będzie działać w przyszłości dzięki Agile, DevOps i transformacji cyfrowej.
 • ITIL® 4 będzie znacznie bardziej przydatny dla twórców oprogramowania, praktyków zarządzania usługami i przedsiębiorstw poprzez promowanie holistycznego spojrzenia na dostarczanie produktów i usług. Począwszy od poziomu podstawowego, ITIL® 4 podkreśla znaczenie współpracy, przejrzystości, automatyzacji i pracy holistycznej.
 • ITIL® 4 zachowuje wiele kluczowych elementów, które sprawiają, że ITIL® jest obecnie tak cenny dla osób i organizacji. Zmiana jest stanem ciągłym, a organizacje starają się przez nią nawigować. ITIL® 4 to najlepsza praktyka wspierająca organizacje w nawigowaniu po tej ciągłej zmianie.
 • ITIL® 4 to kolejna iteracja, która łączy w sobie wszystkie najlepsze cechy ITIL® i rozszerza operacje IT i usługi wynosząc je na nowy poziom. Odchodząc od tradycyjnego dostarczania opartego na procesach, ITIL® 4 wspiera szybsze dostarczanie oparte na jakości i wartości dla ludzi i organizacji.

Adresaci szkolenia

 •  osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery w obszarze zarządzania usługami informatycznymi,
 •  członkowie zespołów świadczących usługi IT (utrzymanie, wsparcie, rozwój aplikacji i infrastruktury techniczne)
 •  menadżerowie ITSM i osoby pragnące się rozwijać w kierunku zarządzania usługami informatycznymi,
 • ·osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu ITIL® 4 Foundation,
 •  posiadacze starszych certyfikatów ITIL®, pragnący uaktualnić wiedzę.

Harmonogram

1. Wprowadzenie do szkolenia.

2. Wprowadzenie do ITIL®.

3. Podstawowe pojęcia zarządzania usługami

4. Cztery wymiary zarządzania usługami

5. System wartości usług ITIL® (SVS)

6. Łańcuch wartości usług

7. Generalne praktyki zarządzania

 • Zarządzanie architekturą
 • Ciągłe doskonalenie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie wiedzą
 • Pomiar i raportowanie
 • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi
 • Zarządzanie portfelem
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie relacjami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie finansowe usługami
 • Zarządzanie strategią
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie kadrami

8. Praktyki zarządzania usługami

 • Zarządzanie dostępnością
 • Analiza biznesowa
 • Zarządzanie potencjałem wykonawczym i wydajnością
 • Umożliwianie zmian
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie zasobami IT
 • Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami
 • Zarządzania problemami
 • Zarządzanie wydaniami
 • Zarządzanie katalogiem usług
 • Zarządzanie konfiguracją usług
 • Zarządzanie ciągłością (świadczenia) usług
 • Projektowanie usług
 • Service desk
 • Zarządzanie poziomem świadczenia
 • Zarządzanie wnioskami o usługi
 • Walidacja i testowanie usług

9. Techniczne praktyki zarządzania

 • Zarządzanie wdrażaniem
 • Zarządzanie infrastrukturą i platformami
 • Programowanie i zarządzanie oprogramowaniem

Egzamin (OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ SZKOLENIA!)

Egzamin odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych). Polega na udzieleniu odpowiedzi na 40 pytań poprzez wybór jednej odpowiedzi.

Czas trwania: 60 minut

Próg zaliczeniowy: 26 punktów (65%)

Język: polski oraz angielski

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat na poziomie Foundation. Wydawany certyfikat jest bezterminowy.

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu
2021-11-27 - 2021-11-28