Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

ITIL®4 Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu

Wytyczne ITIL® pomagają organizacjom i osobom indywidualnym w uzyskaniu optymalnej wartości z IT i usług cyfrowych. Zapewnia usługodawcy jasny model zdolności, dostosowując go do strategii biznesowej i potrzeb klientów. Struktura najlepszych praktyk ITIL® zapewnia wspólny język i narzędzia wspomagające współpracę w zespołach IT, aby zapewnić wartość w całej firmie. ITIL® to globalny standard najlepszych praktyk IT, używany na całym świecie przez miliony praktyków.

ITIL® 4 uaktualnia ITIL®, zmieniając wiele ustalonych praktyk ITSM w szerszym kontekście doświadczeń klienta (CX), strumieni wartości i transformacji cyfrowej. Obejmuje nowe sposoby pracy, takie jak Lean, Agile, DevOps. ITIL® 4 zawiera wskazówki, których organizacje potrzebują, aby sprostać nowym wyzwaniom związanym z zarządzaniem usługami i wykorzystaniem potencjału nowoczesnych technologii. Zapewnia także elastyczny, skoordynowany i zintegrowany system do efektywnego nadzoru i zarządzania usługami IT.

CZAS TRWANIA: 3 dni, CENA: od 2300 PLN

Korzyści

 • ITIL® 4 pomoże firmom przejść przez nową erę technologiczną, powszechnie znaną jako czwarta rewolucja przemysłowa. Szybkość obecnych przełomów zakłóca prawie każdą branżę w skali globalnej. Czwarta rewolucja przemysłowa jest naznaczona pojawiającą się technologią w takich dziedzinach, jak robotyka, sztuczna inteligencja, nanotechnologia, obliczenia kwantowe, biotechnologia, Internet rzeczy (IoT), drukowanie 3D, pojazdy autonomiczne i wiele innych.
 • ITIL® 4 zapewni praktyczną i elastyczną podstawę do wspierania organizacji w ich podróży do nowego świata cyfrowej transformacji, pomagając im dostosować zasoby ludzkie, cyfrowe i fizyczne do konkurowania w nowoczesnym, złożonym krajobrazie.
 • Kontekst ITIL®, wraz z wydaniem ITIL® 4, jest teraz znacznie szerszy, z naciskiem na świat biznesu i technologii, jak to działa dzisiaj i jak będzie działać w przyszłości dzięki Agile, DevOps i transformacji cyfrowej.
 • ITIL® 4 będzie znacznie bardziej przydatny dla twórców oprogramowania, praktyków zarządzania usługami i przedsiębiorstw poprzez promowanie holistycznego spojrzenia na dostarczanie produktów i usług. Począwszy od poziomu podstawowego, ITIL® 4 podkreśla znaczenie współpracy, przejrzystości, automatyzacji i pracy holistycznej.
 • ITIL® 4 zachowuje wiele kluczowych elementów, które sprawiają, że ITIL® jest obecnie tak cenny dla osób i organizacji. Zmiana jest stanem ciągłym, a organizacje starają się przez nią nawigować. ITIL® 4 to najlepsza praktyka wspierająca organizacje w nawigowaniu po tej ciągłej zmianie.
 • ITIL® 4 to kolejna iteracja, która łączy w sobie wszystkie najlepsze cechy ITIL® i rozszerza operacje IT i usługi wynosząc je na nowy poziom. Odchodząc od tradycyjnego dostarczania opartego na procesach, ITIL® 4 wspiera szybsze dostarczanie oparte na jakości i wartości dla ludzi i organizacji.

Adresaci szkolenia

 •  osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery w obszarze zarządzania usługami informatycznymi,
 •  członkowie zespołów świadczących usługi IT (utrzymanie, wsparcie, rozwój aplikacji i infrastruktury techniczne)
 •  menadżerowie ITSM i osoby pragnące się rozwijać w kierunku zarządzania usługami informatycznymi,
 • ·osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu ITIL® 4 Foundation,
 •  posiadacze starszych certyfikatów ITIL®, pragnący uaktualnić wiedzę.

Harmonogram

1. Wprowadzenie do szkolenia.

2. Wprowadzenie do ITIL®.

3. Podstawowe pojęcia zarządzania usługami

4. Cztery wymiary zarządzania usługami

5. System wartości usług ITIL® (SVS)

6. Łańcuch wartości usług

7. Generalne praktyki zarządzania

 • Zarządzanie architekturą
 • Ciągłe doskonalenie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie wiedzą
 • Pomiar i raportowanie
 • Zarządzanie zmianami organizacyjnymi
 • Zarządzanie portfelem
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie relacjami
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie finansowe usługami
 • Zarządzanie strategią
 • Zarządzanie dostawcami
 • Zarządzanie kadrami

8. Praktyki zarządzania usługami

 • Zarządzanie dostępnością
 • Analiza biznesowa
 • Zarządzanie potencjałem wykonawczym i wydajnością
 • Umożliwianie zmian
 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie zasobami IT
 • Monitorowanie i zarządzanie zdarzeniami
 • Zarządzania problemami
 • Zarządzanie wydaniami
 • Zarządzanie katalogiem usług
 • Zarządzanie konfiguracją usług
 • Zarządzanie ciągłością (świadczenia) usług
 • Projektowanie usług
 • Service desk
 • Zarządzanie poziomem świadczenia
 • Zarządzanie wnioskami o usługi
 • Walidacja i testowanie usług

9. Techniczne praktyki zarządzania

 • Zarządzanie wdrażaniem
 • Zarządzanie infrastrukturą i platformami
 • Programowanie i zarządzanie oprogramowaniem

Egzamin (OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ SZKOLENIA!)

Od 1 lutego 2022r. egzaminy są realizowane jedynie w formie online.

Uczestnik otrzymuje Voucher który, po zakończonym szkoleniu, umożliwia zapisanie się na egzamin. Voucher jest ważny przez 6 miesięcy.

Vouchery na egzaminy na poziomie Foundation są udostępniane razem z ebookiem.

Egzamin jest prowadzony online przy użyciu dedykowanej aplikacji ExamShield. Podczas egzaminu jest obecny Proctor – osoba, która obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę. Egzamin odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych) – uczestnik ma obowiązek pokazania za pomocą kamerki pomieszczenia, w którym będzie zdawał egzamin.

Egzamin odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych). Polega na udzieleniu odpowiedzi na 40 pytań poprzez wybór jednej odpowiedzi.

Czas trwania: 60 minut

Próg zaliczeniowy: 26 punktów (65%)

Język: polski oraz angielski

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat na poziomie Foundation. Wydawany certyfikat jest bezterminowy.

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu