+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

M_o_R® Foundation

Kategoria:
Certyfikaty:

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu

M_o_R® jest standardem w zakresie zarządzania ryzykiem, cechującym się całościowym i wieloaspektowym podejściem. Zarządzanie ryzykiem to krytyczny czynnik sukcesu dla każdej organizacji. Rozważne podejmowanie ryzyka oraz innowacyjne podejścia do zarządzania biznesem i ofertą rynkową prowadzą wprost do wzrostu efektywności.

Niniejsze szkolenie prezentuje zasady podejmowania decyzji dotyczących ryzyka w czterech kluczowych perspektywach każdej organizacji a konkretnie w perspektywie strategicznej, operacyjnej, programów i projektów. Dzięki temu holistycznemu podejściu wszystkie kluczowe zagrożenia i okazje są identyfikowane i oceniane nie tylko np. w konkretnym projekcie, ale również na styku projektu np. z działalnością związaną z produkcją.

Szkolenie powinno stać się wartościową bazą wyjściową do wyzwolenia innowacyjności i umożliwienia przyjęcie solidnego podejścia do zarządzania ryzykiem.

CZAS TRWANIA: 3 dni CERTYFIKAT:

Korzyści

 • Zmniejszenie poziomu stresu i liczby niespodzianek w działalności organizacji i jednocześnie skrócenie czasu „gaszenia pożarów”.
 • Lepsze wykorzystanie zasobów – nie blokujemy zasobów na utrzymywanie niepotrzebnych rezerw.
 • Zwiększenie poziom usług – organizacja jest bardziej wiarygodna.
 • Lepsze zarządzanie serwisem i rezerwami.
 • Wzrost innowacyjności – podejmowanie ryzyka jest wbudowane w kulturę organizacji.
 • Wzrost szans na przeprowadzenie założonych zmian (programy, projekty).
 • Umiejętność efektywnego zarządzanie portfelem – skupiamy się na robieniu porządnie rzeczy właściwych.

Grupa docelowa

Osoby pracujące w środowisku projektowym, które chcą wykorzystać w swojej pracy filozofię M_o_R® tj. zarzadzania ryzykiem, oraz te które:

 • Zarządzają projektami i są przedstawicielami działów biznesowych.
 • Uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych.
 • Są odpowiedzialne za decyzje strategiczne odwołujące się do kierunków rozwoju akredytacji.
 • Zajmują się controlingiem w organizacji.
 • Chcą poznać metodykę M_o_R® Foundation.

Harmonogram

 

 1. Podstawowe pojęcia M_o_R®.
 2. Pryncypia zarządzania ryzykiem (warunki, które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem).
 3. Podejście do zarządzania ryzykiem (dokumenty definiujące reguły gry).
 4. Proces zarządzania ryzykiem.
 5. Wdrożenie i przeglądy.
 6. Zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych.
 7. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem (zarys).
 8. Rozgrzewka do egzaminu w oparciu o prezentację.
 9. Egzamin Foundation.

Egzamin

Egzamin trwa 60 minut. W trakcie egzaminu nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych. Polega na udzieleniu odpowiedzi na 75 pytań poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi.

Zdanie egzaminu wymaga udzielenia 35 poprawnych odpowiedzi z zestawu 70 pytań. Zestaw de facto zawiera 75 pytań, ale 5 pytań w zestawie nie jest oceniane.

Egzamin można zdawać w języku polskim oraz w języku angielskim.

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu