+48 22 323 55 01 email: biuro@processteam.pl

MSP® Foundation

Kategoria: ,

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu

MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami to szkolenie dotyczące zarządzania zmianami biznesowymi z sektora publicznego i prywatnego. Poprzez programowe podejście wdrażane zmiany, na które składają się prowadzone przez organizację projekty, zarządzane są w sposób metodyczny i nastawiony na uzyskiwanie korzyści. Szkolenie MSP skutecznie pomaga w zbudowaniu środowiska programu, a następnie w utrzymaniu go, sposobach pracy z projektami i komunikacją ze zwierzchnictwem organizacji.

MSP® Foundation uczy jak rozpoznawać projekty, które składają się na program, jak przygotować program oraz jak nim zarządzać. Omówione w trakcie szkolenia pryncypia, procesy i tematy pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę potrzebną do zdania egzaminu na poziomie Foundation.

CZAS TRWANIA: 3 dni

Korzyści

 • Poznanie zasad i zdobycie wiedzy jak zarządzać programem, aby zakończył się sukcesem.
 • Zbudowanie wizji programu, a następnie jej realizacja.
 • Zapoznanie się z zarządzaniem jakością i nadzorem w projektach.
 • Umiejętność prawidłowego rozróżnienia projektu i programu w organizacji.
 • Umiejętność tworzenia fundamentów dla poprawy działalności organizacji.
 • Efektywne przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu – MSP® Foundation.

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy i właściciele programów.
 • Kierownicy zmiany biznesowej.
 • Osoby uczestniczące w zarządzaniu programem.
 • Zainteresowani pogłębianiem wiedzy dotyczącej zarządzaniem programem i zmianą w organizacjach.

Harmonogram

 1. Wprowadzenie do szkolenia.
 2. Definiowanie programu i przywództwa.
 3. Przegląd metodyki MSP®.
 4. Organizacja i przywództwo w programach.
 5. Zarządzanie jakością.
 6. Procesy transformacji.
 7. Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu MSP® Foundation.
 8. Egzamin certyfikujący na poziomie MSP® Foundation.

Czas trwania

3 dni, 24 godziny szkoleniowe. Jeden dzień szkoleniowy to 8 godzin zegarowych

Egzamin

Egzamin trwa 60 minut. W trakcie egzaminu nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych. Polega na udzieleniu odpowiedzi na 75 pytań (z których 5 nie jest punktowanych) poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi. Egzamin zalicza co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów tj. 35 poprawnych odpowiedzi.

Egzamin można zdawać w języku polskim oraz w języku angielskim.

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat z zarządzania programami MSP na poziomie Foundation. Ważność certyfikatu jest bezterminowa.

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu