Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

MSP® Foundation

Kategoria: ,

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu
2021-11-19 - 2021-11-21

MSP® – Skuteczne Zarządzanie Programami to szkolenie dotyczące zarządzania zmianami biznesowymi z sektora publicznego i prywatnego. Poprzez programowe podejście wdrażane zmiany, na które składają się prowadzone przez organizację projekty, zarządzane są w sposób metodyczny i nastawiony na uzyskiwanie korzyści. Szkolenie MSP skutecznie pomaga w zbudowaniu środowiska programu, a następnie w utrzymaniu go, sposobach pracy z projektami i komunikacją ze zwierzchnictwem organizacji.

MSP® Foundation uczy jak rozpoznawać projekty, które składają się na program, jak przygotować program oraz jak nim zarządzać. Omówione w trakcie szkolenia pryncypia, procesy i tematy pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę potrzebną do zdania egzaminu na poziomie Foundation.

CZAS TRWANIA: 3 dni

Korzyści

 • Poznanie zasad i zdobycie wiedzy jak zarządzać programem, aby zakończył się sukcesem.
 • Zbudowanie wizji programu, a następnie jej realizacja.
 • Zapoznanie się z zarządzaniem jakością i nadzorem w projektach.
 • Umiejętność prawidłowego rozróżnienia projektu i programu w organizacji.
 • Umiejętność tworzenia fundamentów dla poprawy działalności organizacji.
 • Efektywne przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu – MSP® Foundation.

Adresaci szkolenia

 • Kierownicy i właściciele programów.
 • Kierownicy zmiany biznesowej.
 • Osoby uczestniczące w zarządzaniu programem.
 • Zainteresowani pogłębianiem wiedzy dotyczącej zarządzaniem programem i zmianą w organizacjach.

Harmonogram

 1. Wprowadzenie do szkolenia.
 2. Definiowanie programu i przywództwa.
 3. Przegląd metodyki MSP®.
 4. Organizacja i przywództwo w programach.
 5. Zarządzanie jakością.
 6. Procesy transformacji.
 7. Wskazówki dla uczestników szkolenia przystępujących do egzaminu MSP® Foundation.
 8. Egzamin certyfikujący na poziomie MSP® Foundation.

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni – łącznie 24 h szkoleniowe.

Jeden dzień szkoleniowy trwa 8 h i zawiera dwie przerwy 15 min oraz 1 h przerwę na lunch.

Egzamin

Egzamin odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych). Polega na udzieleniu odpowiedzi na 75  pytań (z których 5 nie jest punktowanych) poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi.

Czas trwania: 60 minut

Próg zaliczeniowy: 35 punktów

Język: polski oraz angielski

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat z zarządzania programami MSP na poziomie Foundation. Ważność certyfikatu jest bezterminowa.

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu
2021-11-19 - 2021-11-21