Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

P3O® Foundation – akredytowane szkolenie z egzaminem

Kategoria: ,

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu

P3O® pokazuje, jak przy pomocy Biur Portfeli, Programów i Projektów można w wydajny sposób zarządzać inwestycjami. Ukazuje różne modele P3O, czyli sprawdzone rozwiązania i sposoby dostosowania ich do konkretnych instytucji.

P3O® Foundation przedstawia modele biur, ulokowane w nich funkcje, a także prezentuje pryncypia efektywnego uzyskiwania wartości dodanej z inicjatyw wprowadzających zmiany i podkreśla rolę P3O w ich spełnieniu. Omawia również narzędzia, techniki oraz sposoby wdrożenia P3O w firmie. Ta gruntowna wiedza pozwala na zdanie egzaminu z danego poziomu szkolenia oraz daje gotowość do wdrożenia zmian we własnej organizacji.

CZAS TRWANIA: 3 dni, CENA OD: 2300 PLN

Korzyści

 • Poznanie podstaw i zasad działalności biur wspierających przemiany w organizacji.
 • Pozyskanie umiejętności identyfikacji i śledzenia korzyści dostarczanych przez biura P3O.
 • Poznanie różnych struktur zarządczych.
 • Uzyskanie umiejętności lokowania właściwych funkcji we wdrażanych biurach.
 • Zdobycie wiedzy nt. najpopularniejszych technik stosowanych w strukturach P3O oraz analiza dostarczanych przez nie korzyści.
 • Nabycie wiedzy dającej podstawę dla wdrażania struktur P3O we własnej organizacji.
 • Efektywne przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu – P3O® Foundation.

Adresaci szkolenia

 • Wyższe kierownictwo, realizujące cele strategiczne organizacji.
 • Osoby zarządzające portfelem inicjatyw, a także projektami i programami.
 • Pracownicy biur projektowych.
 • Każdy, kto jest zainteresowany pogłębianiem wiedzy dotyczącej zarządzania zmianą biznesową.

Harmonogram

 1. Certyfikacja P3O® Czym jest P3O®?
 2. Podstawy P3O®. Kluczowe definicje. Przegląd pryncypiów.
 3. Kontekst P3O®. Geneza biur projektowych. Wykorzystanie biur projektowych w nowoczesnej organizacji.
 4. Łańcuch zmiany biznesowej (Portfel, Program, Projekt).
 5. Biuro projektu, a poziom dojrzałości organizacji.
 6. Biuro projektu vs ład organizacyjny. Integracja biura z organizacją.
 7. Uzasadnienie Biznesowe dla budowy biura projektu. Zasady pomiaru i przykłady miar sukcesu biura.
 8. Przegląd modeli biur projektów. Dopasowanie modelu do konkretnych warunków.
 9. Wdrażanie Biur Portfeli, Programów i Projektów. Plan i cykl wdrożenia.
 10. Narzędzia i techniki.
 11. Role w zespole biura projektu.
 12. Egzamin P3O® Foundation.

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni – łącznie 24 h szkoleniowe.

Jeden dzień szkoleniowy trwa 8 h i zawiera dwie przerwy 15 min oraz 1 h przerwę na lunch.

Egzamin

Od 1 lutego 2022r. egzaminy są realizowane jedynie w formie online.

Uczestnik otrzymuje Voucher który, po zakończonym szkoleniu, umożliwia zapisanie się na egzamin. Voucher jest ważny przez 6 miesięcy.

Vouchery na egzaminy na poziomie Foundation są udostępniane razem z ebookiem.

Egzamin jest prowadzony online przy użyciu dedykowanej aplikacji ExamShield. Podczas egzaminu jest obecny Proctor – osoba, która obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę. Egzamin odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych) – uczestnik ma obowiązek pokazania za pomocą kamerki pomieszczenia, w którym będzie zdawał egzamin.

Egzamin odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych). Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi.

Czas trwania: 60 minut

Próg zaliczeniowy: 35 punktów

Język: polski oraz angielski

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat w obszarze wdrażania i zarządzania biurami P3O® na poziomie Foundation. Wydawany certyfikat jest bezterminowy.

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu