+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Podstawy zarządzania projektami

Kategoria:

Dostępne terminy

2021-06-12 - 2021-06-13
2021-12-18 - 2021-12-19

Szkolenie ma na celu wprowadzenie uczestników w tematykę zarządzania projektami oraz ma uporządkować wiedzę u tych, którzy chcą zwiększyć skuteczność zarządzania poprzez zdobycie kompleksowej wiedzy w zakresie ustrukturyzowanego podejścia do przedsięwzięcia. Program szkolenia uwzględnia kompilację metodyk: PRINCE2, PMBoK, IPMA oraz elementów podejścia agile (zwinnego). Przeznaczony jest dla praktyków biznesu, którzy w swojej pracy realizują wszelkiego rodzaju projekty. Koncentruje się na efektywnych modelach i technikach, prowadząc uczestników krok po kroku przez cykl życia projektu z wykorzystaniem autentycznych szablonów dokumentów projektowych. Oprócz wykładu w trakcie szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia, które pozwalają na praktyczne przetrenowanie i lepsze przyswojenie kluczowych aspektów prezentowanej materii.

Szkolenie wykorzystuje autorskie materiały najwyższej jakości, obejmujące prezentacje, ćwiczenia oraz studium przypadku.

CZAS TRWANIA: 2 dni

Korzyści

Korzyści dla uczestnika:

 • Uzyskanie szerokiej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami tj. planowania, delegowania, monitorowania i kontrolowania.
 • Poznanie kluczowych zasad metodycznego podejścia do zarządzania przedsięwzięciami.
 • Nauczenie się procesowego podejścia do zarządzania projektami.

Korzyści dla organizacji:

 • Wzmocnienie świadomości członków organizacji w zakresie stosowania ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania zmianą biznesową.
 • Zbudowanie potencjału zwiększającego skuteczność zarządczą w realizowanych przez organizację projektach.

Adresaci szkolenia

 • Osoby, które od niedawna kierują projektami.
 • Osoby, które chcą poznać i zrozumieć zasady prowadzenia projektu.
 • Kierownicy projektów, którzy potrzebują ustrukturyzowania lub odświeżenia swojej wiedzy w obszarze zarządzania projektami.
 • Kierownicy zespołów oraz członkowie zespołów projektowych.
 • Pracownicy biur projektów.
 • Osoby planujące zawodowo zająć się zarządzaniem projektami.

Harmonogram

 1. Co to jest projekt i zarządzanie projektami.
 2. Przegląd wybranych metodyk zarządzania projektami.
 3. Pryncypia zarządzania projektami.
 4. Model procesowy.
 5. Procesy przygotowawcze.
 6. Zespół zarządzania projektem.
 7. Zarządzanie doświadczenia w projekcie.
 8. Opisywanie produktów projektu.
 9. Określenie zasadności biznesowej projektu.
 10. Planowanie projektu.
 11. Technika planowania opartego na produktach.
 12. Diagram Struktury Produktów.
 13. Diagram Następstwa Produktów.
 14. Szacowanie zasobów.
 15. Harmonogramowanie w projekcie.
 16. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 17. Podejście do zarządzania zagadnieniami projektowymi.
 18. Zarządzanie interesariuszami.
 19. Plan Komunikacji.
 20. Dokumentacja Inicjowania Projektu.
 21. Zarządzanie strategiczne w projekcie.
 22. Procesy realizacji projektu,
 23. Struktura raportów.
 24. Obsługa zmian i zarządzanie sytuacjami nadzwyczajnymi.
 25. Zamykanie etapu w projekcie.
 26. Proces Zamykania Projektu.

Dostępne terminy

2021-06-12 - 2021-06-13
2021-12-18 - 2021-12-19