Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

PRINCE2® Foundation 6th

Kategoria: ,
Certyfikaty:

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu

PRINCE2 jest  najbardziej praktykowaną metodą zarządzania projektami na świecie i jest znana na całym świecie za dostarczanie udanych projektów.

Zaktualizowane wytyczne z 2017 r., pierwsze od 2009 r., kładą duży nacisk na skalowalność i elastyczność metody oraz na to, jak najlepiej dostosować ją do złożoności i konkretnych wymagań projektu.

CZAS TRWANIA: 3 dni CERTYFIKAT:

Korzyści

Poszerzenie umiejętności w zakresie:

 • Efektywnego udziału w przygotowaniu projektu oraz aktywnego i świadomego udziału w spotkaniach projektowych.
 • Organizacji prac w pełnym cyklu życia projektu.
 • Znajomości „branżowego” języka, wspólnego dla całego zespołu projektowego.
 • Budowy struktury organizacyjnej i opisywania ról zespołu zarządzającego projektem, z jednoznacznym określeniem, za co poszczególne role są faktycznie odpowiedzialne.
 • Zrozumienia na jakim etapie projektu podejmowane są poszczególne decyzje projektowe i przez kogo.
 • Formułowania oczekiwań względem Kierownika Projektu oraz pozostałych członów zespołu projektowego.
 • Przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy.
 • Budowy i utrzymania ciągłego uzasadnienia biznesowego, zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień.
 • Zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru jakości.
 • Planowania i śledzenia postępów.

Adresaci szkolenia

Osoby budujące solidne ramy kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz te które:

 • Występują w roli Kierownika Projektu lub do tego aspirują.
 • Biorą lub chcą brać udział w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych.
 • Są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów.
 • Zajmują się w organizacji audytem i nadzorem projektów.

Harmonogram

 1. Wprowadzenie do szkolenia.
 2. Zarządzanie projektem z PRINCE2, struktura metodyki.
 3. Pryncypia.
 4. Dostosowanie i przyjęcie metodyki PRINCE2.
 5. Wprowadzenie do tematów PRINCE2.
 6. Temat Uzasadnienie biznesowe.
 7. Tematy Organizacja, Jakość, Plany, Ryzyko, Zmiana, Postępy.
 8. Wprowadzenie do procesów.
 9. Proces przygotowanie projektu.
 10. Proces zarządzanie strategiczne projektem.
 11. Proces inicjowanie projektu.
 12. Proces zarządzanie końcem etapu.
 13. Proces sterowanie etapem.
 14. Proces zarządzanie dostarczaniem produktów.
 15. Proces zamykanie projektu.
 16. Podsumowanie.

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni – łącznie 24 h szkoleniowe.

Jeden dzień szkoleniowy trwa 8 h i zawiera dwie przerwy 15 min oraz 1 h przerwę na lunch.

 

Egzamin (OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ SZKOLENIA!)

Egzamin odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych). Polega na udzieleniu odpowiedzi na 60  pytań poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi.

Czas trwania: 60 minut

Próg zaliczeniowy: 33 punkty

Język: polski oraz angielski

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat w obszarze zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® na poziomie Foundation. Wydawany certyfikat jest bezterminowy.

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu