Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

PRINCE2® Foundation 6th edition – akredytowane szkolenie z egzaminem

Kategoria: ,

Dostępne terminy

brak terminu

PRINCE2 jest  najbardziej praktykowaną metodą zarządzania projektami na świecie i jest znana na całym świecie za dostarczanie udanych projektów.

Zaktualizowane wytyczne z 2017 r., pierwsze od 2009 r., kładą duży nacisk na skalowalność i elastyczność metody oraz na to, jak najlepiej dostosować ją do złożoności i konkretnych wymagań projektu.

CZAS TRWANIA: 3 dni, CENA: od 2300 PLN

Korzyści

Poszerzenie umiejętności w zakresie:

 • Efektywnego udziału w przygotowaniu projektu oraz aktywnego i świadomego udziału w spotkaniach projektowych.
 • Organizacji prac w pełnym cyklu życia projektu.
 • Znajomości „branżowego” języka, wspólnego dla całego zespołu projektowego.
 • Budowy struktury organizacyjnej i opisywania ról zespołu zarządzającego projektem, z jednoznacznym określeniem, za co poszczególne role są faktycznie odpowiedzialne.
 • Zrozumienia na jakim etapie projektu podejmowane są poszczególne decyzje projektowe i przez kogo.
 • Formułowania oczekiwań względem Kierownika Projektu oraz pozostałych członów zespołu projektowego.
 • Przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy.
 • Budowy i utrzymania ciągłego uzasadnienia biznesowego, zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień.
 • Zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru jakości.
 • Planowania i śledzenia postępów.

Adresaci szkolenia

Osoby budujące solidne ramy kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz te które:

 • Występują w roli Kierownika Projektu lub do tego aspirują.
 • Biorą lub chcą brać udział w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych.
 • Są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów.
 • Zajmują się w organizacji audytem i nadzorem projektów.

Harmonogram

 1. Wprowadzenie do szkolenia.
 2. Zarządzanie projektem z PRINCE2, struktura metodyki.
 3. Pryncypia.
 4. Dostosowanie i przyjęcie metodyki PRINCE2.
 5. Wprowadzenie do tematów PRINCE2.
 6. Temat Uzasadnienie biznesowe.
 7. Tematy Organizacja, Jakość, Plany, Ryzyko, Zmiana, Postępy.
 8. Wprowadzenie do procesów.
 9. Proces przygotowanie projektu.
 10. Proces zarządzanie strategiczne projektem.
 11. Proces inicjowanie projektu.
 12. Proces zarządzanie końcem etapu.
 13. Proces sterowanie etapem.
 14. Proces zarządzanie dostarczaniem produktów.
 15. Proces zamykanie projektu.
 16. Podsumowanie.

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni – łącznie 24 h szkoleniowe.

Jeden dzień szkoleniowy trwa 8 h i zawiera dwie przerwy 15 min oraz 1 h przerwę na lunch.

 

Egzamin (OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ SZKOLENIA!)

Od 1 lutego 2022r. egzaminy są realizowane jedynie w formie online.

Uczestnik otrzymuje Voucher który, po zakończonym szkoleniu, umożliwia zapisanie się na egzamin. Voucher jest ważny przez 6 miesięcy.

Vouchery na egzaminy na poziomie Foundation są udostępniane razem z ebookiem.

Egzamin jest prowadzony online przy użyciu dedykowanej aplikacji ExamShield. Podczas egzaminu jest obecny Proctor – osoba, która obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę. Egzamin odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych) – uczestnik ma obowiązek pokazania za pomocą kamerki pomieszczenia, w którym będzie zdawał egzamin.

Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi.

Czas trwania: 60 minut

Próg zaliczeniowy: 33 punkty

Język: polski oraz angielski

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat w obszarze zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® na poziomie Foundation. Ważność 3 lata.

Dostępne terminy

brak terminu