Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

PRINCE2® Foundation 5th

Kategoria:
Certyfikaty:

Dostępne terminy

brak terminu

PRINCE2® Foundation daje optymalną podstawę do realizacji wszelakich projektów w organizacjach oraz instytucjach o dowolnej wielkości i branży. Sprawdza się zarówno w małych firmach, administracji samorządowej i rządowej, jak również w dużych, globalnych korporacjach. Uniwersalny charakter metodyki PRINCE2®, umożliwiający jej stosowanie do wszelkiego typu projektów, wynika z faktu, iż koncentruje się ona na działaniach związanych z zarządzaniem projektem, nie wnikając bezpośrednio w specyfikę wykonywanych przez zespół projektowy prac wytwórczych, obejmujących uzależnione od branży działania specjalistyczne.

PRINCE2® jest swoistego rodzaju „instrukcją”, która podpowiada, o co należy zadbać w projekcie na każdym jego etapie. Pozwala w zorganizowany i sprawny sposób zaplanować projekt, monitorować i kontrolować realizację poszczególnych zadań, podsumować i zamknąć przedsięwzięcie oraz ocenić jego efektywność.

CZAS TRWANIA: 3 dni CERTYFIKAT:

Korzyści

Poszerzenie umiejętności w zakresie:

 • Efektywnego udziału w przygotowaniu projektu oraz aktywnego i świadomego udziału w spotkaniach projektowych.
 • Organizacji prac w pełnym cyklu życia projektu.
 • Znajomości „branżowego” języka, wspólnego dla całego zespołu projektowego.
 • Budowy struktury organizacyjnej i opisywania ról zespołu zarządzającego projektem, z jednoznacznym określeniem, za co poszczególne role są faktycznie odpowiedzialne.
 • Zrozumienia na jakim etapie projektu podejmowane są poszczególne decyzje projektowe i przez kogo.
 • Formułowania oczekiwań względem Kierownika Projektu oraz pozostałych członów zespołu projektowego.
 • Przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy.
 • Budowy i utrzymania ciągłego uzasadnienia biznesowego, zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień.
 • Zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru jakości.
 • Planowania i śledzenia postępów.

Adresaci szkolenia

Osoby budujące solidne ramy kompetencji w zakresie zarządzania projektami oraz te które:

 • Występują w roli Kierownika Projektu lub do tego aspirują.
 • Biorą lub chcą brać udział w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych.
 • Są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów.
 • Zajmują się w organizacji audytem i nadzorem projektów.

Harmonogram

 1. Wprowadzenie do szkolenia, struktura i cele szkolenia.
 2. Struktura metodyki. Pryncypia.
 3. Temat Uzasadnienie Biznesowe – zasadność biznesowa projektu.
 4. Temat Organizacja – struktura organizacyjna i role w zespole zarządzania.
 5. Temat Jakość – planowanie i kontrola jakości.
 6. Temat Plany – struktura planów w projekcie, planowanie oparte na produktach.
 7. Temat Ryzyko – procedura zarządzania ryzykiem w projekcie.
 8. Temat Zmiana – obsługa zagadnień projektowych, zarządzanie konfiguracją.
 9. Temat Postępy – tolerancje w projekcie, etapy zarządcze, struktura raportów w projekcie.
 10. Proces Przygotowanie Projektu.
 11. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem.
 12. Proces Inicjowania Projektu.
 13. Proces Zarządzanie Końcem Etapu.
 14. Proces Sterowanie Etapem.
 15. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.
 16. Proces Zamykanie Projektu.
 17. Wdrożenie i dostosowanie metodyki.

Czas trwania

Szkolenie trwa 3 dni – łącznie 24 h szkoleniowe.

Jeden dzień szkoleniowy trwa 8 h i zawiera dwie przerwy 15 min oraz 1 h przerwę na lunch.

EGZAMIN (OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ SZKOLENIA!)

Egzamin odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych). Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 75 pytań (z których 5 nie jest punktowanych) poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi.

Czas trwania: 60 minut

Próg zaliczeniowy: 35 punkty (50%)

Język: polski oraz angielski

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat w obszarze zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® na poziomie Foundation. Wydawany certyfikat jest bezterminowy.

Dostępne terminy

brak terminu