Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych: w czasie szkolenia rozwijamy kompetencje z zakresu świadomego kreowania wizerunku oraz komunikacji z audytorium. Omówione zostaną zasady przygotowania się do wystąpień oraz techniki radzenia sobie z tremą. Warsztat szkoleniowy porusza wszystkie etapy procesu prezentacji i wystąpień publicznych: począwszy od przygotowania wystąpienia, przez przyciągające rozpoczęcie, atrakcyjne rozwinięcie i mocne zakończenie. Szkolenie pokazuje możliwości i daje efektywne narzędzia do prezentacji stanowiska, negocjacji, odpowiadania na pytania, panowania nad poziomem uwagi i koncentracji uczestników.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • Wyeliminowanie lęku przed wystąpieniami publicznymi.
 • Kształtowanie umiejętności prezentowania w spotkaniach biznesowych.
 • Opanowanie technik skutecznej prezentacji.
 • Zwiększenie wiarygodności podczas prezentowania na spotkaniach biznesowych.
 • Skuteczniejsze pozyskiwanie nowych klientów biznesowych.

Adresaci szkolenia

Menadżerowie, kierownicy zespołów, handlowcy, osoby które występują publicznie.

Harmonogram

 1. Istota i znaczenie autoprezentacji i wystąpień publicznych.
 2. Autoprezentacja jako kreowanie własnego ja.
 3. Elementy autoprezentacji.
 4. Funkcje (motywy) autoprezentacji.
 5. Pierwsze wrażenie (efekt aureoli).
 6. Techniki autoprezentacji.
 7. Asertywne taktyki autoprezentacji.
 8. Zachowania, których należy unikać przy autoprezentacji.
 9. Cele autoprezentacji.
 10. Rodzaje autoprezentacji.

Dostępne terminy

brak terminu