PRINCE2® Practitioner + egzamin, Warszawa

Termin

20-21.12.2018

Miejsce

Warszawa

Cena

2600

Certyfikat PRINCE2® Practitioner jest jednym z najbardziej cenionych przez pracodawców zarówno w Polsce, jak i na świecie certyfikatów z zakresu zarządzania projektami.

Celem szkolenia jest zrozumienie metodyki PRINCE2® na poziomie zaawansowanym oraz zdobycie umiejętności jej praktycznego zastosowania. Szkolenie ma postać warsztatu przygotowującego do egzaminu PRINCE2® Practitioner. Podczas szkolenia prowadzona jest praca na dwóch studiach przypadku stanowiących próbne egzaminy. Szkolenie zakończone jest międzynarodowym egzaminem certyfikującym.

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

lub zarejestruj się online:

Formularz rejestracyjny - szkolenia
Dane uczestnika
Dane firmy