+48 22 323 55 01 email: biuro@processteam.pl

Bartosz Strzelecki

Aplikant, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia prawnicze ukończył w 2013 r. broniąc pracy magisterskiej pod tytułem: „Likwidacja spółki akcyjnej”. W trakcie studiów był aktywnym działaczem samorządu studenckiego i kół naukowych, dzięki czemu posiada doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu konferencji naukowych i szkoleń. Od 2014 r. aplikant w warszawskiej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla kancelarii radcowskich i adwokackich. Obsługiwał w tym czasie przedsiębiorców, osoby fizyczne, a także organizacje NGO. Posiada doświadczenie w występowaniu przed sądami powszechnymi w procesach cywilnych, w szczególności z zakresu inwestycji budowlanych, spraw odszkodowawczych, pracowniczych oraz upadłościowych. Ponadto, posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu procesów powoływania spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, a także w sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych.

Specjalizuje się głównie w obsłudze przedsiębiorców – w prawie zobowiązań, umów handlowych oraz w dochodzeniu roszczeń wynikających z tych umów. Ponadto, specjalizuje się w zakładaniu, likwidacji oraz obsłudze korporacyjnej spółek handlowych oraz fundacji.