Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Cezary Paprocki

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej i Międzynarodowej Szkoły Handlu (Southampton Institute of Higher Education). Autor prac naukowych publikowanych za granicą i dwóch patentów. Konstruktor układów scalonych w tym szef grupy budującej pierwszy polski procesor 16-to bitowy. Prowadził duże projekty inwestycyjne, restrukturyzacyjne i doradcze.

W szkole podstawowej nauczycielka powiedziała, że jego kariera skończy się na zasadniczej szkole budowlanej. Nie uwierzył.

Jest jednocześnie akredytowanym trenerem i certyfikowanym konsultantem w zakresie metodyk PRINCE2®, MSP®, M_o_R® i P3O®, posiadającym uprawnienia do prowadzenia oficjalnych audytów poziomu dojrzałości organizacji w zakresie zarządzania portfelem, programami i projektami w oparciu o model referencyjny P3M3®.

Jako konsultant współpracuje głównie z klientami z sektora bankowo-finansowego i przemysłowego.

Wszechstronność zainteresowań znajduje swoje odbicie również w działalności pozazawodowej. Żeglarstwo morskie, nurkowanie i konne krosy terenowe są tym, co wypełnia, nieliczne niestety (w jego mniemaniu), wolne od pracy chwile.

Ze szkoły podstawowej pamięta, że nie ma rzeczy niemożliwych.

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS.
M_o_R® jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS.
MSP® jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS.
P3O® jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS.
P3M3®  jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS.