Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Dr Maciej Brzozowski

Nauczyciel akademicki, konsultant i trener z ponad 15-letnimi doświadczeniem biznesowym. Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami, projektami oraz zasobami ludzkimi.

Pracownik Katedry Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wykładowca programów MBA oraz studiów podyplomowych. Twórca i kierownik podyplomowego studium menedżerskiego dla pracowników sektora bankowości spółdzielczej.

Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Specjalizacja naukowa obejmuje problematykę tworzenia i wdrażania strategii przedsiębiorstw oraz współczesnych koncepcji i metod zarządzania.

Posiada doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego w spółkach prawa handlowego.

Realizował projekty szkoleniowe i doradcze w zakresie formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstw oraz doskonalenia systemu zarządzania nimi m.in. zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania projektami dla kilkudziesięciu przedsiębiorstw różnych branż.

Jest autorem, współautorem bądź redaktorem kilku książek (m.in. Metody zarządzania, Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie, Organizacja wirtualna, Ryzyko w zarządzaniu strategicznym, Exploring the influence of personal values and cultures in the workplace) oraz kilkudziesięciu artykułów z dziedziny zarządzania.