Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Dr Marcin Gołembski

Trener z 12-letnim stażem, konsultant w zakresie strategii przedsiębiorstw, zarządzania zasobami ludzkimi, metod organizacji i zarządzania, przywództwa. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń, warsztatów, sesji coachingowych oraz doradztwa biznesowego dla kilkudziesięciu firm z różnych branż. Praktyczne doświadczenia, na podstawie których rozwiązuje problemy biznesowe klientów, zdobywał pełniąc funkcje kierownicze i zarządcze m.in. jako prezes zarządu, członek zarządu, członek rady nadzorczej)w przedsiębiorstwach działających zarówno w branży produkcyjnej, jak i usługowej. Był współautorem programów szkoleniowych realizowanych w ramach ogólnopolskich projektów finansowanych przez UE.

Doktor nauk ekonomicznych – adiunkt w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W procesie realizacji projektów doradczych i szkoleniowych łączy doświadczenia praktyczne z najnowszymi trendami i wynikami badań naukowych, realizowanych w ramach pracy dydaktyczno–naukowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Autor ponad 35 publikacji z zakresu zarządzania zamieszczanych w czasopismach branżowych oraz wydawnictwach naukowych w kraju i zagranicą.