Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

dr Tomasz Kopczyński

Ekspert w zakresie zarządzania, w tym w szczególności zarządzania: projektami, zespołami ludzkimi (HR), kompetencjami, zmianami. Kieruje oraz uczestniczy w projektach biznesowych w całej Polsce oraz prowadzi dziesiątki szkoleń. Przez kilka lat związany był z międzynarodową firmą doradczą, gdzie kierował dużymi projektami biznesowymi w Polsce m.in. dla spółek Skarbu Państwa, a następnie był członkiem zarządu doradczej firmy Umano Solutions Sp. z o.o.

Aktualnie właściciel firmy doradczej Synergia specjalizującej się w obszarze zarządzania projektami i zarządzania zespołami ludzkimi. Prelegent Roku 2016 według PMI (Project Management Institute). Prowadzi projekty, szkolenia i wykłady w całej Polsce (przeprowadził kilkaset szkoleń) z zakresu zarządzania, kierowania i motywowania zespołów oraz dziesiątki projektów doradczych. Jest certyfikowanym ekspertem w zakresie zarządzania projektami (PRINCE2) oraz przeprowadzania analizy profilu osobowego metodą Thomas International (Thomas International Personal Profile Analysis – PPA).

Od 20 lat wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego Ekonomicznej w Poznaniu oraz innych uczelni biznesowych w Polsce. Twórca i wykładowca Project Management na studiach MBA (Atlanta, Georgia State University). Założyciel i wykładowca Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i 5 książek dotyczących zarządzania: „Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwem”, „Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie”, „Metody zarządzania”, „Myślenie systemowe i sieciowe w zarządzaniu projektami”, „Trzy dekady handlu. Kształtowanie się polskiego rynku na przykładzie sieci Żabka”.