Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Elżbieta Ukalska

Konsultant i trener z doświadczeniem biznesowym, pomagający rozwiązywać złożone problemy zarządcze, wynikające ze zmian organizacyjnych w firmie. Od ponad 10 lat prowadzi warsztaty z obszaru rozwoju osobistego pracowników i zapobieganiu wypalenia zawodowego, umiejętności menedżerskich oraz obsługi klienta i psychologii sprzedaży. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu asertywności, egzekwowania i konstruktywnej krytyki oraz wywierania wpływu, perswazji i obrony przed manipulacjami.

Podczas swojej kariery zawodowej współpracowała m.in. z AARSLEFF Sp. z o.o., Interpersonal S.C, Solid Consulting, Promar International, Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. Corocznie przez okres trzech miesięcy obejmuje stanowisko dyrektora zarządzającego placówki edukacyjnej w Oxfordzie, w międzynarodowej korporacji Embassy English, gdzie zarządza kilkudziesięcioma nauczycielami i ponad 350 studentami.

Ukończyła z wyróżnieniem studia MBA z Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz podyplomowe studia Trenera Biznesu. Biegle włada językiem angielskim i niemieckim. Posiada przygotowanie pedagogiczne oraz wiedzę z dziedziny metodyki nauczania popartą praktyką w tym zakresie. Akredytowany trener Prince2 – zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2®, a także Change Management™ i Agile Project Management (AgilePM™).

Jej siłą jest pasja oraz przeświadczenie, że to, co robi przynosi innym wymierne i niepodważalne korzyści. Jest człowiekiem otwartym, ciekawym świata, a także ma duże poczucie humoru. Do pracy i rozwoju inspirują ją spotkania z ludźmi. W wolnym czasie lubi wypady na „pchle targi”, jazz, TRX, podróże oraz literaturę niemiecką. Miłośniczka kotów.