Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Grzegorz Łopata

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców prawnych w Warszawie od 2006 r. Studia prawnicze ukończył w 2003 r. na Uniwersytecie Adam Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Pracy. W trakcie studiów aktywnie działał w samorządzie studenckim oraz odbył szereg praktyk i stażów w renomowanych kancelariach polskich i międzynarodowych. Ponadto współpracował jako korespondent z Tygodnikiem Wągrowieckim i Gazetą Poznańską.

Odbył studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w ramach Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada szerokie doświadczenie (od 2007 r.) jako trener z obszaru prowadzenia szkoleń/warsztatów/konferencji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego. Prowadził zajęcia ze słuchaczami studiów stacjonarnych oraz studiów podyplomowych w ramach Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców, osób fizycznych, a także organizacji NGO. Specjalizuje się w szczególności w zakresie inwestycji budowlanych, prawa gospodarczego, handlowego oraz upadłościowego. Ponadto, posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu procesów powoływania spółek handlowych, fundacji i stowarzyszeń, a także w sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych. Specjalizuje się również w tematyce nowego, unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO). Jest także certyfikowanym mediatorem sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Od wielu lat współpracuje jako radca prawny z Fundacją Academia Iuris, w ramach której koordynuje projekt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych z udziałem studentów prawa oraz aplikantów radcowskich. Aktywnie działa w ramach samorządu radcowskiego, udzielając się w szczególności jako członek drużyny piłkarskiej OIRP Warszawa.