Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Grzegorz Wojtkowiak

Jest doktorem nauk ekonomicznych (specjalność zarządzanie). Prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa gospodarczego, zarządzając kilkuosobowym zespołem specjalistów z dziedziny organizacji i zarządzania, finansów i podatków.

Na stałe współpracuje ze spółkami, kancelariami prawnymi czy firmami doradczymi, prowadząc dla nich projekty m.in. z obszaru doradztwa, oceny i przygotowywania projektów inwestycyjnych czy wsparcia operacyjnego przy budowaniu rozwiązań kontrolingowych oraz systemów wynagrodzeń.

Prowadzi również projekty biznes coaching’u dla wybranych grup menadżerów. W pracy często wykorzystuje metody warsztatowe. Prowadził także liczne szkolenia, warsztaty i kursy.

W ramach działalności naukowej i dydaktycznej pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jest też autorem wielu artykułów naukowych.