Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Hubert Ochmański

Akredytowany trener z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2®.

Posiada certyfikaty MSP® (Managing Successful Programmes) i P3O® (Portfolio, Programme and Project Offices) na poziomie Foundation.

Konsultant ds. komunikacji z blisko 10-letnim doświadczeniem w branży medialnej i public relations; związany z agencjami PR oraz polskimi uczelniami jako wykładowca (WSIZ Rzeszów, WSEI Lublin); był odpowiedzialny za planowanie i koordynowanie projektów informacyjno-promocyjnych oraz badawczych realizowanych m.in. na rzecz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Miasta Rzeszowa, Urzędu Miasta Lublina, Gedeon Richter Marketing Polska, Südzucker Polska, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Bydgoskiego Klastra IT, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Jego najsilniejsze obszary kompetencyjne to tworzenie dokumentów strategicznych (planów, strategii, koncepcji), projektowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych oraz wizerunkowych (PR), wdrażanie strategii zarządczych i marketingowych, przygotowywanie i realizowanie badań społecznych oraz marketingowych, budowanie relacji z mediami. Aktualnie prowadzi własną firmę public relations – Investment PR, stanowiącą wsparcie komunikacyjne dla instytucji publicznych, przedsiębiorców i osób fizycznych. Jego zainteresowania to psychologia społeczna i piłka nożna.