Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Łukasz Iwasieczko

Ukończył studia o specjalności Zarządzanie Międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe Zarządzanie Projektami na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także studia podyplomowe Systemy i Sieci Komputerowe w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z firmami o zasięgu międzynarodowym wytwarzającymi oprogramowanie dla niemal wszystkich sektorów gospodarki. Posiada doświadczenie w zarządzaniu w strukturach różnej wielkości od start-upów po międzynarodowe korporacje. Jako Project Manager prowadził projekty software’owe o zasięgu międzynarodowym oraz jako servant leader wspierał wiele zespołów developerskich. Poprzez różnorodne doświadczenia dotyczące produktów i usług IT (m.in. systemy ERP, EOD, CRM, eShop, MDM, BI, WMS, Service Desk) miał okazję poznać specyfikę wielu obszarów, w szczególności takich jak: e-commerce, logistyka, zarządzenie zasobami ludzkimi, utrzymanie ruchu, produkcja. Obecnie łączy pasję do przekazywania wiedzy z praktyką przy realizacji projektów budowania najwyższej jakości aplikacji o zasięgu globalnym.

Projektuje oraz prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru zarządzania projektami w ujęciu zwinnym oraz tradycyjnym. Szczególny obszar zainteresowań stanowią podejścia zwinne AgilePM™ oraz SCRUM, a także metodyka Prince2®.