Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Łukasz Jędruszuk

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Studia prawnicze ukończył w 2005 r., broniąc pracy magisterskiej pod tytułem: „Jednostki pomocnicze gmin miejskich” wyróżnioną przez czasopismo prawnicze „Samorząd Terytorialny”. Ukończył aplikację radcowską i radcą prawnym jest od 2010 r.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla kancelarii radcowskich i adwokackich. Obsługiwał w tym czasie przedsiębiorców, osoby fizyczne, a także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i w występowaniu przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w szczególności z zakresu nieruchomości, inwestycji budowlanych, spraw odszkodowawczych, spadkowych i ubezpieczeń społecznych. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu procesów powoływania organizacji pozarządowych, a także w sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu kontraktów handlowych.