Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Marta Andrzejewska

Aplikantka, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Wykształcenie prawnicze zdobyła na Uniwersytecie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. W 2016 roku ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dla kancelarii radcowskich. W ramach wykonywanych zadań zajmowała się obsługą przedsiębiorstw w zakresie prawa pracy, prawa korporacyjnego, jak również prawa cywilnego. Ponadto zdobywała doświadczenie, występując przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. Przez szereg lat współpracowała jako wolontariusz z Fundacją Academia Iuris – udzielając nieodpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym.

Głównym przedmiotem jej zainteresowań są zagadnienia związane z prawem pracy.