Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Michał Sawecki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Niezależny konsultant i trener. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem projektami i zarządzaniem zmianami biznesowymi w oparciu o metodyki PRINCE2, P3O, IPMA, MSP, Agile PM. Posiada bogate doświadczenie trenerskie. Prowadził szkolenia w dużych firmach państwowych m.in. PGNiG, Poczcie Polskiej, PZU S.A., Polskich Kolejach Państwowych, Polskiej Agencji Prasowej, Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Kancelarii Rady Ministrów, a także w firmach sektora  prywatnego m.in. w: Asseco Poland S.A., Accenture, Ernst & Young, British Council, British American Tabacco, CIECH S.A, Millenium Bank S.A. i wielu innych. Prowadził wykłady i szkolenia na studiach MBA na Politechnice Gdańskiej oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych na SGH.

W latach 2005 – 2006 pełnił funkcję głównego specjalisty w Biurze Programów i Projektów w RUCH S.A., gdzie był odpowiedzialny między innymi za opracowanie i wdrożenie procedur badawczych, nadzór w zakresie stosowania metodyki PRINCE2, wsparcie projektów strategicznych oraz opracowanie i realizację programu edukacyjnego dla pracowników Spółki.

Akredytowany trener PRINCE2. Był Kierownikiem Projektu “Wprowadzenie produktu P3O® na rynek polski”. Był jednym z pierwszych dziesięciu trenerów z międzynarodową akredytacją w tej dziedzinie na świecie.

Posiada certyfikaty międzynarodowe: PRINCE2 Foundation (AXELOS), PRINCE2 Practitioner (AXELOS), P3O Foundation (AXELOS), P3O Approved Trainer (APMG, Peoplecert), PRINCE2 Approved Trainer (APMG, Peoplecert), P3O Practitioner (AXELOS), MSP  Foundation (AXELOS), MSP  Practitioner (AXELOS), IPMA D (IPMA), Agile PM Foundation (APMG), Agile PM Practitioner (APMG).

Prowadził wystąpienia w ramach konferencji APMG International Showcase oraz konferencji organizowanych przez EDS Europejski Doradca Samorządowy. Tworzył publikacje w magazynach „Core magazine” oraz „EDS”.