Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Mikołaj Medrzycki

Chętnie dzieli się swoim ponad 25-letnim doświadczeniem w projektach dotyczących tworzenia i wdrażania systemów IT. Pracował zarówno po stronie klienta jak i dostawcy, w europejskich korporacjach, w polskich urzędach a ostatnio w startupach.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z zarządzania programami i projektami, analizy wymagań i projektowania systemów.

Specjalizacja:
• Zarządzanie projektami, programami i usługami wg PRINCE2®, AgilePM®, AgilePgM®, MSP ® i ITIL®
• Coaching i wsparcie dla dyrektorów programów i kierowników projektów
• Analiza wymagań, projektowanie i programowanie systemów IT w oparciu o Agile BA®
• Modelowanie wymagań z wykorzystaniem UML, BPMN i przypadków użycia

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Studiował również na wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zapalony podróżnik i zwiedzacz. Aktualnie poza szkoleniami programuje w języku Python i pełni rolę architekta systemu w brytyjskiej firmie badawczej.

Wybrane certyfikaty:
• Agile Project Management™, AgilePM® Approved Trainer & Practitioner
• Agile Programme Management™, AgilePgM®  Approved Trainer
• Agile Business Analysis, Agile BA® Practitioner
• PRINCE2® Approved Trainer & Practitioner
• MSP® Managing Successful Programmes Approved Trainer & Practitioner
• International Coach licencja ICC nr 2620
• CoachWise Essentials™,ICF Coaching Center
• ITIL® IT Service Management Foundation
• REQB Certified Professional for Requirements Engineering
• OMG-Certified UML Professional 2
• IBUQ® Certified Professional for Usability Engineering