Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Regina May

Ukończyła studia z zakresu zarządzania firmą, psychologię w zarządzaniu, zarządzanie jakością, pedagogikę. Posiada certyfikat Thomas PPA, uprawnienia pedagogiczne, uprawnienia pełnomocnika i audytora zewnętrznego ISO 9001. Uczestniczyła w kilkudziesięciu szkoleniach.

Od kilkunastu lat jest związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach, pełniąc rolę kierownika, dyrektora personalnego, zewnętrznego HR Business Partnera. Pracowała i szkoliła m.in. dla Grupy Muszkieterów, DAS Polska, Eureka Group S.A., Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Edicus, Grupy Orlen, ROC Group, Żabka Polska sp. z o.o., Rzeczpospolita i innych firm z branży wydawniczej, produkcyjnej, handlowej, IT.

Ma na swoim koncie wiele skutecznych projektów wdrożeniowych. Jest „budowniczym” – nowych struktur (działy szkoleń, restrukturyzacje spółek, tworzenie centrum usług wspólnych, oddziałów), systeimów związanych z procesami HR (oceny 360 stopni, ZPC, systemy motywacyjne, szkolenia i rozwój, standardy pracy). Kilkanaście ostatnich lat sprawdza się w roli menedżera zespołów liczących od kilku do kilkudziesięciu osób, dzięki czemu mówi o zarządzaniu z własnego doświadczenia.

Doradza zarządom firm otwartym na zmiany organizacyjne. Wspomaga definiowanie misji, wizji, strategii w organizacjach. Największą przyjemność i pasję odnajduje we wszystkim, co dotyczy zmian i rozwoju.

Przeszkoliła z zakresu zarządzania i rozwoju osobistego ponad pół tysiąca specjalistów i menedżerów. Zorganizowała kilkanaście eventów, koordynowała otwarcia kilkudziesięciu sklepów. Przeprowadziła ponad 300 dni szkoleń dla sprzedaży, ponad 80 dni z zarządzania. Opracowała blisko 20 strategii personalnych.

Równolegle do pracy w biznesie, prowadzi wykłady i warsztaty na uczelniach wyższych, dzieląc się doświadczeniem i wiedzą ze słuchaczami studiów podyplomowych UAM w Poznaniu, Collegium Da Vinci.