Wojciech Masłowski

Wojciech Masłowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie trenerskie gromadzi od 1999 roku. Specjalizuje się w tematyce umiejętności miękkich, zwłaszcza komunikacji międzyludzkiej, efektywnej współpracy w organizacji, negocjacji, obsłudze klienta, sprzedaży i zarządzaniu zespołem. Ma również duże doświadczenie w szkoleniach z tematyki unijnej. Od 2004 roku zajmował się projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej, prowadząc projekty szkoleniowe dla przedsiębiorstw m.in. szkolenia dla działu sprzedaży Bakoma S.A.

Współpracował z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, MSWiA i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Od kilku lat prowadzi zajęcia na studiach dziennych i podyplomowych na kilku uczelniach poznańskich – UEP, UAM, WSNHiD (obecnie Collegium Da Vinci), również na MBA. Na stałe współpracuje z kilkunastoma przedsiębiorstwami w kraju m.in. SOLLERS, Argenta, CEL Consulting Group, WOKISS. Obecnie jest koordynatorem dofinansowanego projektu o wartości 3 mln zł. Stale rozwija swój warsztat trenerski, uczestnicząc w szkoleniach i seminariach.

Mówi po angielski i niemiecku. Uczestnicy jego szkoleń podkreślają dobry kontakt z trenerem, bardzo dobrą atmosferę zajęć i dużą liczbę praktycznych wskazówek. W ostatnich trzech latach w jego szkoleniach uczestniczyło ponad 2500 osób. Prywatnie lubi polskie góry, historie ludzi sukcesu i ciekawostki ze świata nauki. Muzycznie – najbardziej Leszka Możdżera.