Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Doradztwo

Usługi doradcze w zakresie zarządzania portfelami, programami i projektami.

Zarządzanie portfelem to skoordynowany zbiór strategicznych procesów i decyzji, które razem umożliwiają najbardziej efektywną równowagę zmian organizacyjnych (programów i projektów) oraz Business As Usual.

W atmosferze obniżania kosztów, zmniejszania zasobów i oczekiwania na więcej przy mniejszym nakładzie, kluczowa jest pomyślna realizacja portfela, programów i projektów.

Bez udziału skutecznego modelu P3O w zarządzaniu zmianami strategiczne cele organizacji mogą być nadal osiągane, ale potencjalnie w sposób fragmentaryczny lub nieuporządkowany. Może to generować znaczące zagrożenia dla najlepszego wykorzystania ograniczonych zasobów (pojęcie, które obejmuje ludzi, zasoby, materiały, finansowanie i usługi) oraz osiągnięcie wymaganych wyników.

ProcessTeam rozumie problemy biznesowe, obszary problemowe i jest przygotowany do pomocy w określeniu możliwości uzyskania przewagi konkurencyjnej. Dostosowujemy światowej klasy metodologie do wymagań, aby zidentyfikować i zasugerować odpowiednie rozwiązanie w zarządzaniu portfelami, programami i projektami. Wspieramy procesy planowania, kontroli, analizy, raportowania i współpracy w ramach portfela firmy, programów, projektów, inicjatyw, możliwości i usług. Pomagamy odpowiadać na kluczowe pytania:

Czy robimy właściwe rzeczy?

Czy robimy to we właściwy sposób?

Czy otrzymujemy odpowiednie korzyści biznesowe?

Czy robimy to dobrze?