Szkolenia akredytowane

W ich skład wchodzą akredytowane szkolenia z takich obszarów jak zwinne zarządzanie projektami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, zarządzanie usługami, zarządzanie inwestycjami  czy zarządzanie IT. Szkolenia zwieńczone są egzaminem certyfikowanym międzynarodową akredytacją.

Egzaminy akredytowane

Międzynarodowe, akredytowane egzaminy poświadczające ukończenie takich kursów jak PRINCE2®, M_o_R®,  ITIL®, P3O®, COBIT®, Change Managment™,  AgilePM® czy AgilePgM™.  Ich zaliczenie jest niezbędne do poświadczenia wiedzy i umiejętności zdobytych podczas akredytowanych szkoleń.

Rozwój osobisty

Stały rozwój jest niezbędny do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, doskonalenia umiejętności interpersonalnych czy satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Najważniejsze by szedł w zgodzie z hasłem „work-life balance” umożliwiającym odnalezienie i zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Szkolenia z obszaru „Rozwój osobisty” pozwalają kształcić i pogłębiać kompetencje wykorzystywane zarówno w pracy jak i w życiu codziennym. Kreatywne myślenie, szybkie zapamiętywanie, asertywność, zarządzanie czasem czy inne aspekty umiejętności personalnych wykorzystywane w odpowiedni sposób mogą przynosić wyłącznie korzyści.

Umiejętności menadżerskie

Wykwalifikowana kadra niezbędna jest przy budowaniu efektywności firmy. Stały rozwój osób decyzyjnych w przedsiębiorstwie gwarantuje również jej postęp.  To od nich w dużej mierze zależy sukces i efektywność zespołu. Doskonalenie swoich umiejętności przywódczych, motywowania i zarządzania zasobami ludzkimi jest kluczem do świadomego i skutecznego działania. Dzięki szkoleniom menadżerowie poszerzają swoje kompetencje z zakresu zarządzania, które bezpośrednio przekładają się na większą efektywność, lepsze wyniki czy zmotywowanie do pracy.

Sprzedaż i obsługa klienta

Nawet najlepszy pomysł na biznes nie jest w stanie obronić się na rynku bez odpowiedniej strategii dotarcia do klientów. Niezależnie od tego czy firmy oferują usługi lub konkretne produkty ich istnienie uzależnione jest od wyników sprzedaży. Ta znów, aby osiągnąć sukces musi być podparta konkretnymi umiejętnościami – technikami negocjacji, psychologią sprzedaży, budowaniem relacji z klientem i jego profesjonalną obsługą. Dzięki szkoleniom z tego obszaru, pracownicy z działów handlowych będą w stanie doskonalić swoje umiejętności które bezpośrednio wypłyną na wzrost wyników sprzedaży.

Szkolenia prawne

Szkolenia prawne mają na celu zapewnienie bieżącej wiedzy z zakresu obowiązujących rozporządzeń. Tworzone i prowadzone są ze względu na fakt, iż przepisy często ulegają przedawnieniom poprzez wprowadzane aktualizacje. Ważne jest, aby być na bieżąco ze wszelkimi zmianami. Szkolenia te, to również podstawowa wiedza z zakresu umów handlowych, sprzedaży, działalności gospodarczej, którą powinni dysponować pracownicy nie tylko działu prawnego.

Szkolenia finansowe

Szkolenia zapewniają zdobycie i poszerzenie wiedzy z obszaru finansów i rachunkowości. Uwzględniają najnowsze zmiany, które weszły w życie w bieżącym roku. Ich program dostosowywany jest na bieżąco, aby uczestnicy mieli dostęp do aktualnych zmian i obowiązujących przepisów.