Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

AgilePM® Practitioner

Kategoria:
Certyfikaty:

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu
2022-12-05 - 2022-12-06

Celem szkolenia jest zrozumienie oraz zdobycie umiejętności zastosowania ram podejścia zwinnego AgilePM® na poziomie zaawansowanym. Szkolenie zgłębia zagadnienia omówione na poziomie Foundation i pozwala spojrzeć na AgilePM z punktu widzenia Kierownika Projektu. Podczas szkolenia omawiane są szczegóły i techniki AgilePM® oraz realizowane są ćwiczenia oparte na case study umożliwiające praktyczne przygotowanie do egzaminu AgilePM® Practitioner. Szkolenie zakończone jest międzynarodowym egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat AgilePM® Practitioner.

 

CZAS TRWANIA: 2dni CERTYFIKAT:

Korzyści

 • Pogłębienie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia na poziomie AgilePM® Foundation.
 • Uzupełnienie wiedzy dotyczącej zagadnień najistotniejszych dla realizacji projektów zgodnie z metodyką AgilePM®.
 • Praktyczne przećwiczenie wybranych elementów metodyki AgilePM® w oparciu o oficjalne, próbne zestawy egzaminacyjne.
 • Efektywne przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu – AgilePM® Practitioner.

Adresaci szkolenia

 • Osoby pracujące w środowisku zorientowanym na projekt i pragnące zapewnić sobie sprawność działania.
 • Osoby, które chcą być profesjonalnym Kierownikiem Projektów i móc zarządzać dużymi projektami.

Harmonogram

 1. Wprowadzenie do szkolenia.
 2. Role i Obowiązki – punkt widzenia Kierownika Projektu Agile.
 3. Zarządzanie Projektem w cyklu życia.
 4. Efektywne korzystanie z produktów DSDM.
 5. Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i Stosowania Timeboxów.
 6. Ludzie, zespoły i interakcje.
 7. Wymagania i Historyjki Użytkownika.
 8. Planowanie projektu w cyklu życia.
 9. Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości.
 10. Zarządzanie ryzykiem.
 11. Dostosowywanie podejścia DSDM.
 12. Charakterystyka egzaminu Practitioner — opis, wskazówki, techniki zdawania egzaminu.
 13. Egzamin AgilePM® Practitioner.

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni – łącznie 16 h szkoleniowych.

Jeden dzień szkoleniowy trwa 8 h i zawiera dwie przerwy 15 min oraz 1 h przerwę na lunch.

Egzamin

Egzamin dopuszczający pomoce naukowe (ograniczone do oficjalnego podręcznika).

Czas trwania: 150 minut

Próg zaliczeniowy: 40 punktów (50%)

Język: polski oraz angielski

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami AgilePM® na poziomie Practitioner.

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu
2022-12-05 - 2022-12-06