Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

M_o_R® Practitioner (3rd edition) – akredytowane szkolenie z egzaminem

Kategoria: ,

Dostępne terminy

brak terminu

Celem szkolenia jest zrozumienie oraz zdobycie umiejętności zastosowania metodyki M_o_R® na poziomie zaawansowanym. Szkolenie to pozwala na samodzielne zarządzanie ryzykiem projektu w przyjaznym środowisku. Szkolenie ma postać intensywnego warsztatu praktycznego przygotowującego do egzaminu M_o_R® Practitioner.

Podczas szkolenia prowadzona jest praca na dwóch analizach przypadku stanowiących próbne egzaminy. Trener przekazuje również praktyczne wskazówki i uwagi niezbędne do zdania egzaminu. Szkolenie zakończone jest międzynarodowym egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat M_o_R® Practitioner.

CZAS TRWANIA: 2 dni, CENA OD: 2000 PLN

Korzyści

 • Zapoznanie się z praktycznym podejściem do procesu zarządzania ryzykiem.
 • Wdrożenie skutecznych zasad zarządzania ryzykiem.
 • Zwiększenie szans na uzyskanie założonych celów projektowych.
 • Wzrost innowacyjności w firmie.
 • Ograniczenie niespodziewanych zdarzeń.
 • Wzrost efektywności rozwoju.

Adresaci szkolenia

Osoby pracujące w środowisku projektowym, które chcą wykorzystać w swojej  pracy filozofię M_o_R®. tj. zarządzania ryzykiem, oraz te które:

 • Zarządzają projektami i są przedstawicielami działów biznesowych.
 • Są kierownikami projektów.
 • Są odpowiedzialne za decyzje strategiczne odwołujące się do kierunków rozwoju akredytacji.
 • Zajmują się controlingiem w organizacji.
 • Chcą poznać praktyczne zastosowanie metodyki M_o_R®.

Harmonogram

 1. Wprowadzenie do szkolenia.
 2. Charakter egzaminu Practitioner — opis, wskazówki i techniki zdawania egzaminu.
 3. Przegląd materiałów wspierających (formalnie dopuszczonych) zdawanie egzaminu.
 4. Przypomnienie – najważniejsze pojęcia z zakresu zarządzania ryzykiem.
 5. Przypomnienie – pryncypia zarządzania ryzykiem.
 6. Przypomnienie – perspektywa organizacyjna zarządzenia ryzykiem.
 7. Przypomnienie – zarządzanie ryzykiem na poziomie projektów
  i programów.
 8. Przypomnienie – zrządzanie ryzykiem operacyjnym.
 9. Przykładowy test Practitioner 1:
  1. scenariusz egzaminacyjny i pytania,
  2. objaśnienia poszczególnych odpowiedzi.
 10. Przykładowy test Practitioner 2:
  1. scenariusz egzaminacyjny i pytania,
  2. objaśnienia poszczególnych odpowiedzi.
 11. Zasady zdawania egzaminu Practitioner.
 12. Kwestie administracje związane z egzaminem Practitioner.
 13. Egzamin M_o_R® Practitioner.

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni – łącznie 16 h szkoleniowych.

Jeden dzień szkoleniowy trwa 8 h i zawiera dwie przerwy 15 min oraz 1 h przerwę na lunch.

EGZAMIN (OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ SZKOLENIA!)

Od 1 lutego 2022r. egzaminy są realizowane jedynie w formie voucherów. Uczestnik otrzymuje Voucher przy pomocy którego, po zakończonym szkoleniu, zapisuje się na egzamin. Podczas egzaminu jest obecny Proctor – osoba, która obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę.

Egzamin jest prowadzony online przy użyciu dedykowanej aplikacji ExamShield.

Egzamin jest w postaci testu jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, zawiera 4 obszary pytań (po 20 pkt, każdy obszar) odnoszące się do scenariusza. Na egzaminie można mieć do dyspozycji oficjalny podręcznik oraz ABC Guide, część A – materiały zawierające opis technik.

Czas trwania: 180 minut

Próg zaliczeniowy: 40 punktów (50%)

Język: polski oraz angielski

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat z zarządzania ryzykiem M_o_R® na poziomie Practitioner.

Dostępne terminy

brak terminu