Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”-projekt zakończony

Projekt „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do:
• dyrektorów,
• wicedyrektorów,
• kierowników zespołów przedmiotowych
• kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek

z terenu województwa wielkopolskiego, w tym min. 312 osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

 

W ramach Projektu:

  1. Do końca 06.2019 r. min. 624 osoby (w tym 500 kobiet i 124 mężczyzn) zostało objętych wsparciem tj. dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkolnych ze szkół/przedszkoli/placówek z terenu województwa wielkopolskiego, podniosą kompetencje w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju, kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
  2. Do końca 06.2020 r. w min. 624 szkołach/przedszkolach z terenu województwa wielkopolskiego, wdrożony został kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego , właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
    W ramach projektu przeprowadzono szkoleń dotyczących podniesienia kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek z województwa wielkopolskiego, w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

Projekt zakończony.