Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Szkolenia

NODN „ProcessTeam” jest instytucją szkoleniową, która odpowiada na potrzeby rozwojowe nauczycieli, szkół i placówek oświatowych. Powstał w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby środowiska edukacyjnego związane z kształtowaniem się nowego oblicza edukacji w Polsce.

Misją naszej instytucji jest wsparcie i doskonalenie kadry kierowniczej i pedagogicznej szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z województwa mazowieckiego i całego kraju w budowaniu nowego spojrzenia na organizację kształcenia, wynikającą z wyzwań współczesnego świata oraz wygenerowanych przez ten świat nowych potrzeb edukacyjnych uczniów i dorosłych

Zobacz nasze szkolenia:

ZMIANY W ZAKRESIE PRAWA DOT. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH >> INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY W PRZEDSZKOLU- PODSTAWA PRAWNA, OPRACOWANIE WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA DZIECKA, KONSTRUOWANIE ZAPISÓW W PROGRAMIE >> MODYFIKACJA (EWALUACJA) INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO W PRZEDSZKOLU >> UCZEŃ Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU - ORGANIZACJA, METODA PRACY. >> ORGANIZACJA I UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE I PRZEDSZKOLU >> AWANS ZAWODOWY BEZ TAJEMNIC - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI >> NADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORA PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - NOWE PRZEPISY, NOWE WYZWANIA >> WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA- ORGANIZACJA I DOKUMENTACJA >>