Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Szkolenia

NODN „ProcessTeam” jest instytucją szkoleniową, która odpowiada na potrzeby rozwojowe nauczycieli, szkół i placówek oświatowych. Powstał w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby środowiska edukacyjnego związane z kształtowaniem się nowego oblicza edukacji w Polsce.

Misją naszej instytucji jest wsparcie i doskonalenie kadry kierowniczej i pedagogicznej szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z województwa mazowieckiego i całego kraju w budowaniu nowego spojrzenia na organizację kształcenia, wynikającą z wyzwań współczesnego świata oraz wygenerowanych przez ten świat nowych potrzeb edukacyjnych uczniów i dorosłych

Zobacz nasze szkolenia:

Zmiany w zakresie prawa dot. zamówień publicznych dla Dyrektorów i Kierowników Placówek Oświatowych >>