Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

„Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego”-projekt zakończony

Projekt „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do:
• dyrektorów,
• wicedyrektorów,
• kierowników zespołów przedmiotowych,
• kierowników świetlic szkolnych szkół/przedszkoli/ placówek
z terenu województwa opolskiego, w tym min. 96 osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

W ramach Projektu:

  1. Do końca 02.2019 r. min. 192 osoby (w tym 163 kobiety i 29 mężczyzn) zostały objęte wsparciem tj. dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkolnych szkół/przedszkoli/placówek z terenu województwa opolskiego, podnieśli kompetencje w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju, kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
  2. Do końca 01.2020 r. w min. 192 szkołach/przedszkolach z terenu województwa opolskiego, wdrożony został kompleksowy system wspomagania placówki, w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego ,właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach Projektu przeprowadzono szkolenia dotyczących podniesienia kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek z województwa opolskiego, w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

Projekt zakończony.