Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

„Bez barier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego”-projekt zakończony

Projekt: „Bez barier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących z województwa śląskiego” realizowany był przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w partnerstwie z MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k. oraz Business Center 1 Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne.

Projekt realizowany był w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 lipca 2020 roku.

Cel Projektu

Uzyskanie kwalifikacji w zakresie języków obcych i/lub kompetencji lub kwalifikacji w zakresie ICT przez minimum 1180 osób (w tym 650 kobiet i 530 mężczyzn, minimum 288 osób w wieku 50+ i minimum 474 osoby o niskich kwalifikacjach) z 1930 osób, do 29.02.2020 r.

Planowane efekty

W ramach projektu zakłada się nabycie kompetencji i uzyskanie kwalifikacji 1180 osób w wieku powyżej 25 roku życia, w tym minimum 288 osób w wieku 50+ i minimum 474 osoby o niskich kwalifikacjach do 29.02.2020 r.

Projekt zakończony.