+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

PRINCE2® Practitioner

Kategoria: ,
Certyfikaty:

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu

PRINCE2® Practitioner jest jednym z najbardziej cenionych przez pracodawców zarówno w Polsce, jak i na świecie certyfikatów z zakresu zarządzania projektami.

Celem szkolenia jest zrozumienie metodyki PRINCE2® na poziomie zaawansowanym oraz zdobycie umiejętności jej praktycznego zastosowania. Szkolenie ma postać warsztatu przygotowującego do egzaminu PRINCE2® Practitioner. Podczas szkolenia prowadzona jest praca na dwóch studiach przypadku stanowiących próbne egzaminy. Szkolenie zakończone jest międzynarodowym egzaminem certyfikującym.

CZAS TRWANIA: 2 dni CERTYFIKAT:

KORZYŚCI

 • Pogłębienie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia na poziomie PRINCE2® Foundation.
 • Uzupełnienie wiedzy dotyczącej zagadnień najistotniejszych dla realizacji projektów zgodnie z metodyką PRINCE2®.
 • Praktyczne przećwiczenie wybranych elementów metodyki PRINCE2® w oparciu o oficjalne, próbne zestawy egzaminacyjne.
 • Efektywne przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu – PRINCE2® Practitioner.

Adresaci szkolenia

Osoby doskonalące poziom kompetencji w zakresie zarządzania projektami, oraz te które:

 1. Występują w roli Kierownika Projektu lub do tego aspirują.
 2. Biorą lub chcą brać udział w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych.
 3. Są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów.
 4. Zajmują się w organizacji audytem i nadzorem projektów.
 5. Wprowadzenie do szkolenia.
 6. Charakterystyka egzaminu Practitioner — struktura, wskazówki, techniki zdawania egzaminu.
 7. Przegląd formalnie dopuszczonych materiałów wspierających zdawanie egzaminu.
 8. I studium przypadku – przykładowy zestaw egzaminacyjny:Scenariusz projektu i pytania,Objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
 9. II studium przypadku – przykładowy zestaw egzaminacyjny:scenariusz projektu i pytania,objaśnienia poszczególnych odpowiedzi,
 10. Przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner.
 11. Kwestie administracje związane z egzaminem Practitioner.
 12. Egzamin PRINCE2® Practitioner.

Harmonogram

 1. Wprowadzenie do szkolenia, struktura i cele szkolenia.
 2. Struktura metodyki. Pryncypia.
 3. Temat Uzasadnienie Biznesowe – zasadność biznesowa projektu.
 4. Temat Organizacja – struktura organizacyjna i role w zespole zarządzania.
 5. Temat Jakość – planowanie i kontrola jakości.
 6. Temat Plany – struktura planów w projekcie, planowanie oparte na produktach.
 7. Temat Ryzyko – procedura zarządzania ryzykiem w projekcie.
 8. Temat Zmiana – obsługa zagadnień projektowych, zarządzanie konfiguracją.
 9. Temat Postępy – tolerancje w projekcie, etapy zarządcze, struktura raportów w projekcie.
 10. Proces Przygotowanie Projektu (PP).
 11. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS).
 12. Proces Inicjowania Projektu (IP).
 13. Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE).
 14. Proces Sterowanie Etapem (SE).
 15. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (DP).
 16. Proces Zamykanie Projektu (ZP).
 17. Wdrożenie i dostosowanie metodyki.

Egzamin (UWAGA!!!Egzamin jest obowiązkową częścią szkolenia.)

Egzamin trwa 150 minut. Należy udzielić odpowiedzi w 8 obszarach pytań (po 10 punktów każdy) odnoszących się do scenariusza.

Egzamin zalicza co najmniej 55% możliwych do zdobycia punktów, tj. 44 punkty. W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2®.

O certyfikat Practitioner mogą ubiegać się wyłącznie posiadacze certyfikatu Foundation.

Egzamin można zdawać w języku polskim oraz w języku angielskim.

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat w obszarze zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® na poziomie Practitioner. Ważność certyfikatu wynosi 5 lat.

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu