Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

PRINCE2® Practitioner 6th edition – akredytowane szkolenie z egzaminem

Kategoria: ,

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu

PRINCE2® Practitioner jest jednym z najbardziej cenionych przez pracodawców zarówno w Polsce, jak i na świecie certyfikatów z zakresu zarządzania projektami.

Celem szkolenia jest zrozumienie metodyki PRINCE2® na poziomie zaawansowanym oraz zdobycie umiejętności jej praktycznego zastosowania. Szkolenie ma postać warsztatu przygotowującego do egzaminu PRINCE2® Practitioner. Podczas szkolenia prowadzona jest praca na dwóch studiach przypadku stanowiących próbne egzaminy. Szkolenie zakończone jest międzynarodowym egzaminem certyfikującym.

CZAS TRWANIA: 2 dni, CENA OD 2000 PLN

Korzyści

 • Pogłębienie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia na poziomie PRINCE2® Foundation.
 • Uzupełnienie wiedzy dotyczącej zagadnień najistotniejszych dla realizacji projektów zgodnie z metodyką PRINCE2®.
 • Praktyczne przećwiczenie wybranych elementów metodyki PRINCE2® w oparciu o oficjalne, próbne zestawy egzaminacyjne.
 • Efektywne przygotowanie do egzaminu uprawniającego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu – PRINCE2® Practitioner.

Adresaci szkolenia

Osoby doskonalące poziom kompetencji w zakresie zarządzania projektami, oraz te które:

 • Występują w roli Kierownika Projektu lub do tego aspirują.
 • Biorą lub chcą brać udział w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych.
 • Są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów.
 • Zajmują się w organizacji audytem i nadzorem projektów.

Harmonogram

 1. Wprowadzenie do szkolenia, struktura i cele szkolenia.
 2. Struktura metodyki. Pryncypia.
 3. Temat Uzasadnienie Biznesowe – zasadność biznesowa projektu.
 4. Temat Organizacja – struktura organizacyjna i role w zespole zarządzania.
 5. Temat Jakość – planowanie i kontrola jakości.
 6. Temat Plany – struktura planów w projekcie, planowanie oparte na produktach.
 7. Temat Ryzyko – procedura zarządzania ryzykiem w projekcie.
 8. Temat Zmiana – obsługa zagadnień projektowych, zarządzanie konfiguracją.
 9. Temat Postępy – tolerancje w projekcie, etapy zarządcze, struktura raportów w projekcie.
 10. Proces Przygotowanie Projektu.
 11. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem.
 12. Proces Inicjowania Projektu.
 13. Proces Zarządzanie Końcem Etapu.
 14. Proces Sterowanie Etapem.
 15. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.
 16. Proces Zamykanie Projektu.
 17. Wdrożenie i dostosowanie metodyki.

Czas trwania

Szkolenie trwa 2 dni – łącznie 16 h szkoleniowych.

Jeden dzień szkoleniowy trwa 8 h i zawiera dwie przerwy 15 min oraz 1 h przerwę na lunch.

 

Dodatkowe wymagania

Do szkolenia na poziomie Practitioner mogą przystąpić jedynie osoby posiadające certyfikat na poziomie Foundation lub inny równoważny.

W trakcie szkolenia jest wymagane posiadanie podręcznika ” PRINCE2 skuteczne zarządzanie projektami” jest on dostępny w języku polskim lub angielskim

Podręcznik nie wchodzi w skład materiałów szkoleniowych, można go dokupić przed szkoleniem.

 

Egzamin (OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ SZKOLENIA!)

Od 1 lutego 2022r. egzaminy są realizowane jedynie w formie voucherów. Uczestnik otrzymuje Voucher przy pomocy którego, po zakończonym szkoleniu, zapisuje się na egzamin. Podczas egzaminu jest obecny Proctor – osoba, która obserwuje przebieg egzaminu przez kamerkę.

Egzamin jest prowadzony online przy użyciu dedykowanej aplikacji ExamShield.

W czasie trwania egzaminu można korzystać wyłącznie z oficjalnego podręcznika PRINCE2®.

Czas trwania: 150 minut

Próg zaliczeniowy: 38 punktów

Język: polski oraz angielski

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się międzynarodowy certyfikat w obszarze zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® na poziomie Practitioner.

Ważność certyfikatu wynosi 3 lata.

 

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu