+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Zawodowo najlepsi – nabycie kwalifikacji dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki

Celem projektu “Zawodowo najlepsi!” jest nabycie kwalifikacji dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki przez 60 osób zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego posiadających status osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub rolnika zamierzającego odejść z rolnictwa.

Planowane efekty projektu:
– uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników;
– zatrudnienie uczestników lub założenie przez nich działalności gospodarczej;
– zatrudnienie uczestników-rolników w sektorze pozarolniczym.

Całkowita wartość projektu – 920 010,00 zł,
w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 782 008,50 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

Więcej informacji na stronie www.zawodowonajlepsi.processteam.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZN
W związku z realizacją projektu “Zawodowo najlepsi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, ProcessTeam Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/ZN.
Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem formularza ofertowego

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZN
W związku z realizacją projektu “Zawodowo najlepsi” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, ProcessTeam Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/ZN.
Szczegóły w poniższym załączniku.

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POSRED/ZN

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/CAT/ZN

W związku z realizacją zajęć szkoleniowych na terenie miasta Chełm w ramach projektu „Zawodowo najlepsi!” ProcessTeam Sp. z o.o. jako Beneficjent w/w projektu zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o przesłanie oferty cenowej na usługę cateringową.

Szczegóły w załącznikach.

Rozeznanie rynku – catering – Chełm

Rozeznanie rynku – wzór oferty – catering – Chełm

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/CERT/ZN

W związku z realizacją egzaminów certyfikowanych ramach projektu „Zawodowo najlepsi!” ProcessTeam Sp. z o.o. jako Beneficjent w/w projektu zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o przesłanie oferty cenowej na usługę certyfikacyjną.

Szczegóły w załącznikach.

Rozeznanie ofertowe – Certyfikacja

Formularz ofertowy – Certyfikacja – wzór

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/CAT/ZN

W związku z realizacją zajęć szkoleniowych na terenie miasta Lublin w ramach projektu „Zawodowo najlepsi!” ProcessTeam Sp. z o.o. jako Beneficjent w/w projektu zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o przesłanie oferty cenowej na usługę cateringową.

Szczegóły w załącznikach.

Rozeznanie rynku – catering – Lublin

Rozeznanie rynku – wzór oferty – catering – Lublin

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 3/CAT/ZN

W związku z realizacją zajęć szkoleniowych na terenie miasta Hrubieszów w ramach projektu „Zawodowo najlepsi!” ProcessTeam Sp. z o.o. jako Beneficjent w/w projektu zwraca się z prośbą do zainteresowanych podmiotów o przesłanie oferty cenowej na usługę cateringową.

Szczegóły w załącznikach.

Rozeznanie rynku – catering – Hrubieszów

Rozeznanie rynku – wzór oferty – catering – Hrubieszów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty