Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Zawodowo najlepsi – nabycie kwalifikacji dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki-projekt zakończony

Celem projektu “Zawodowo najlepsi!” było nabycie kwalifikacji dostosowanych do potrzeb regionalnej gospodarki przez 60 osób zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego posiadających status osoby bezrobotnej, biernej zawodowo lub rolnika zamierzającego odejść z rolnictwa.

Planowane efekty projektu:
– uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników;
– zatrudnienie uczestników lub założenie przez nich działalności gospodarczej;
– zatrudnienie uczestników-rolników w sektorze pozarolniczym.

Całkowita wartość projektu – 920 010,00 zł,
w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 782 008,50 zł.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt zakończony.