Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

„Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół”-projekt zakończony

Projekt „Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany był do:
• dyrektorów,
• wicedyrektorów,
• kierowników zespołów przedmiotowych oraz
• kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek
z terenu województwa dolnośląskiego, w tym min. 240 osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

W ramach projektu:

  1. Do końca 02.2019 r. min. 480 osób (w tym 408 kobiet i 72 mężczyzn) zostało objętych wsparciem tj. dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkolnych ze szkół/przedszkoli z terenu województwa dolnośląskiego, podniesiono kompetencje w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
  2. Do końca 01.2020 r. w min. 480 szkołach/przedszkolach z terenu województwa dolnośląskiego, wdrożony został kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego ,właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dotyczące podniesienia kompetencji/wzmocnienia umiejętności przywódczych kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek z województwa dolnośląskiego w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

Projekt zakończony.