Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Budowanie i zarządzanie zespołem

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu

Zarządzanie zespołem rozpoczyna się już od procesu rekrutacji i dobrania właściwych pracowników – zarówno pod kątem merytorycznym jak i osobowościowym. Odpowiednie techniki rekrutacji a następnie przywództwa w grupie, pozwolą na osiąganie wyznaczonych celów, zwiększenie efektywności oraz ciągły rozwój firmy. Szkolenie pozwoli poznać zasady funkcjonowania zespołu, udoskonalić umiejętności współpracy i skutecznej komunikacji, przybliży fazy rozwoju, a także niezbędne funkcje oraz skuteczne style dobrego lidera.

CZAS TRWANIA: 2 dni

Korzyści

 • Poznanie zasad efektywnej pracy w zespole i podziału ról w grupie (z uwzględnieniem mocnych stron).
 • Zdobycie wiedzy w dziedzinie formowania się zespołów za pomocą różnych metod i technik.
 • Doskonalenie zdolności współpracy oraz skutecznej komunikacji.
 • Stworzenie twórczego nastroju do realizacji wyznaczonych celów i projektów.
 • Wypracowanie odpowiedniego stylu zarządzania wpływające na rozwój firmy.
 • Zwiększenie efektywności kierowania zespołem, co pozwoli na osiąganie celów (wyników) wyznaczonych przez firmę.

Harmonogram

 1. Zasady funkcjonowania zespołu.
 2. Etapy formowania się zespołu.
 3. Fazy rozwoju grupy szkoleniowej.
 4. Zespół efektywny – definicja i znaczenie.
 5. Techniki pozwalające podnieść efektywność zespołu.
 6. Dobry i zły zespół.
 7. Określenie ról w zespole według Belbina.
 8. Role zakłócające proces grupowy.
 9. Przywództwo.
 10. Cztery poziomy rozwoju pracownika.
 11. Cztery style przywództwa.
 12. Funkcje menedżera w zespole.
 13. Czternaście funkcji lidera.
 14. Zarządzanie zespołem jako proces dynamiczny.
 15. Ocena pracowników.
 16. Zasady przekazywania celów do realizacji.
 17. Rozmowa planująca.
 18. Role zakłócające proces grupowy.
 19. Pochwała.
 20. Rozmowa korygująca.
 21. Rozmowa rozwojowa.
 22. Motywująca komunikacja.
 23. Przekazywanie informacji zwrotnej – style zachowań.
 24. Zasady przekazywania informacji zwrotnej.
 25. Studium przypadku.

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu