Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami i stresem

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu

Inteligencja emocjonalna – zarządzanie emocjami i stresem to warsztat, który pokazuje jak skutecznie zarządzać swoimi emocjami, rozpoznawać swój potencjał i bariery osobiste. Koncentruje się na tym, by każdy biorący w nim udział przyjrzał się swoim mocnym stronom i świadomie korzystał z nich podczas kontaktów biznesowych oraz, aby dostrzegał swoje słabe punkty i na tej podstawie stworzył indywidualny plan rozwoju. Na szkoleniu nie pracujemy nad zmianą sposobu zachowania, lecz nad lepszym uświadomieniem sobie emocji oraz zachowań, których uczestnicy zazwyczaj doświadczają.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • Poznanie sposobów skutecznego zarządzania swoimi emocjami, dostrzeżenie swojego potencjału oraz przełamanie barier osobistych.
 • Poznanie swoich mocnych stron i świadome ich wykorzystywanie w kontaktach biznesowych.
 • Opracowanie sposobów walki ze stresem oraz wykorzystywania osobistego potencjału.
 • Poznanie zasad budowania osobistego planu rozwoju.
 • Zwiększenie jakości i wydajności pracy w okresie 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia.

Grupa docelowa

Osoby, które poprzez rozwój inteligencji emocjonalnej chcą lepiej funkcjonować w swoim otoczeniu.

Harmonogram

 1. Czym jest inteligencja emocjonalna.
 2. Rozpoznawanie, nazywanie i rozumienie emocji u siebie i innych jako podstawa właściwej oceny sytuacji i dobrych decyzji.
 3. Samoświadomość- wiedza o sobie.
 4. Samozarządzanie – zarządzanie własnymi stanami wewnętrznymi, impulsami i zasobami.
 5. Świadomość społeczna – świadomość uczuć, potrzeb i obaw innych ludzi.
 6. Zorientowanie na osiągnięcia – motywacja.
 7. Ćwiczenie umiejętności rozpoznawania sytuacji stresowych.
 8. Planowanie i świadome kierowanie życiem/czasem jako profilaktyka radzenia sobie ze stresem.
 9. Elementy inteligencji emocjonalnej oraz komunikacji z ludźmi zmniejszające stres w sytuacjach społecznych.
 10. Kompetencje emocjonalne w codziennej praktyce zawodowej – wychodzenie z kryzysowych sytuacji i rozwiązywanie problemów.

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu