+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

ITIL® Foundation

Kategoria:
Certyfikaty:

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu

ITIL® jest źródłem najlepszej praktyki w zarządzaniu usługami. Wdrażany z sukcesem na całym świecie od ponad 20 lat. W ciągu tego czasu ewoluował, od wyspecjalizowanego zestawu tematów związanych z zarządzaniem usługami, do frameworku opartego na procesie, który obejmuje szerszy, całościowy cykl życia usługi.

Poziom Foundation jest wstępnym poziomem certyfikacji ITIL®, który oferuje podstawową znajomość kluczowych elementów, koncepcji i terminologii wykorzystywanych w cyklu życia usługi ITIL® z uwzględnieniem powiązań pomiędzy etapami cyklu życia usługi, procesami i ich wkładu do praktyk zarządzania usługami.

CZAS TRWANIA: 3 dni CERTYFIKAT:

Korzyści

ITIL® jest skuteczny, ponieważ opisuje praktyki pozwalające organizacjom:

 • Dostarczać wartość dla klientów poprzez usługi, poprawiając relacje z klientami.
 • Integrować strategię usług ze strategią biznesową i potrzebami klientów.
 • Mierzyć, monitorować i optymalizować usługi IT oraz wydajność dostawców usług oraz redukować koszty.
 • Zarządzać inwestycjami IT oraz budżetem, ryzykiem, wiedzą, zdolnościami i zasobami, by dostarczać usługi efektywnie i wydajnie.
 • Umożliwiać adaptowanie standardowego podejścia do zarządzania usługami w całej firmie.
 • Zmieniać kulturę organizacyjną by wspierała osiągnięcie trwałego sukcesu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób które:

 • Potrzebują podstawowego zrozumienia frameworku ITIL®.
 • Potrzebują zrozumienia w jaki sposób ITIL® może być wykorzystywany do usprawnienia zarządzania usługami IT w organizacji.

Profesjonalistów IT i innych osób pracujących w organizacji, którzy zajmowali się wdrażaniem ITIL® i potrzebują informacji na temat ciągłego doskonalenia usług.

Harmonogram

 

 1. Wprowadzenie do metodyki.
 2. Zarządzanie usługami.
 3. Najlepsze praktyki.
 4. Cykl życia usług.
 5. Rodzaje usług.
 6. Kluczowe role.
 7. Procesy ITIL®.
 8. Strategia usług.
 9. Projektowanie usług.
 10. Przekazanie usług.
 11. Eksploatacja usług.
 12. Ustawiczne doskonalenie usług.
 13. Omówienie próbnych pytań egzaminacyjnych.
 14. Egzamin ITIL® Foundation (60 min).

Egzamin

Egzamin trwa 60 minut. Odbywa się przy zamkniętych książkach (nie można korzystać z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych). Polega na udzieleniu odpowiedzi na 40 pytań poprzez wybór jednej z czterech propozycji odpowiedzi.

Egzamin zalicza co najmniej 26 poprawnych odpowiedzi.

Egzamin można zdawać w języku polskim oraz w języku angielskim.

Po zdaniu egzaminu uzyskanie międzynarodowego certyfikatu z zarządzania usługami ITIL® na poziomie Foundation.

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu