Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Język SQL – Automatyzacja

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu

Warsztaty dla osób, których zadaniem jest zbieranie konsolidacja i przetwarzanie danych z różnych źródeł. Pomaga w automatyzacji czynności cyklicznych. Jest ciągiem dalszym szkolenia T-SQL ukierunkowanym na automatyzację zadań. Celem szkolenia jest wprowadzenie do automatyzacji przetwarzania danych poprzez budowę hurtowni i centrum integracji i udostępniania danych.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zbudować własną hurtownię danych, którą udostępni swoim współpracownikom.
 • Dane będą pobierane i przetwarzane automatycznie.
 • Znaczący wzrost możliwości w kwestii integracji optymalizacji dostarczania raportów i zestawień.
 • Zapewnienie większej elastyczności i niezawodności w raportowaniu poprzez eliminację czynności cyklicznych wykonywanych w sposób manualny.

Harmonogram

 1. Microsoft SQL Server jako hurtownia danych
 • Wprowadzenie do integracji danych i metody komunikacji z serwerem.
 • Przegląd narzędzi – edytory zapytań (tryb tekstowy i graficzny).
 • Opcje instalacji serwera bazy danych do zastosowań w analizie i integracji.
 • Zarządzanie dostępem do serwera bazy danych – konta użytkowników i tryby dostępu (role).
 • Wymiana danych – pliki CSV, XLSX, Access, XML.
 1. Dynamiczne źródła danych dla hurtowni
 • Przyłączenie zewnętrznego serwera SQL (SQL Server).
 • Instalacja i konfiguracja ODBC z uwzględnieniem architektury procesora.
 • Przyłączanie serwerów (Linked servers).
 • Kwerendy bezpośrednie OPENQUERY – polecenia na serwerze zewnętrznym.
 • Kwerendy Ad Hoc i OPENROWSET – kwerendy oparte o pliki dołączone.
 • Buforowanie danych i optymalizacja zapytań.
 1. Język SQL w hurtowni danych
 • Język SQL (powtórka kluczowych elementów składni).
 • Procedury automatyzujące pracę.
 • Edytor języka SQL, a składnia języka przyłączonego serwera bazy danych.
 1. Linked servers w przykładach
 • Baza danych Oracle – na przykładzie bazy Northwind.
 • Baza danych MySQL – w oparciu o sklep Prestashop (baza online).
 • SQL Server – przykładowe bazy programu sięgowego/sprzedażowego/CRM.
 • Baza danych SQL Server – wersja online (Internet), Azure SQL.
 • Arkusz Excel jako dane źródłowe dla bazy danych, Excel – SQL i SQL – Excel.
 1. Funkcje automatyzujące
 • Kwerendy SQL w języku serwera dołączonego (wstęp).
 • Procedury w T-SQL w automatyzacji pracy.
 • Narzędzia zewnętrzne w wykonywaniu procedur zdalnych.
 • Backup danych.
 1. SQL Server Agent w automatyzacji
 • SQL Job dla pełnej wersji SQL Server.
 • Harmonogram systemu Windows jako zamiennik SQL Agent w wersji Express serwera SQL w automatyzacji procesów serwera.
 • Język SQL w SQLCOMMAND.
 • Automatyczne przetwarzanie danych – buforowanie i tworzenie bazy roboczej.

 

Dostępne terminy

brak terminu