+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Język SQL – Transact-SQL

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu

Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikującego „70-461: Writing Queries Using Microsoft® SQL Server® 2014 Transact-SQL”. W zakresie tworzenia zapytań i podstaw administracji bazą danych SQL Server. Celem szkolenia jest opanowanie podstaw składni języka SQL dla Microsoft SQL Server. Zdobycie wiedzy niezbędnej dla pozytywnego zdania egzaminu 70-461.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił posługiwać się językiem SQL w stopniu umożliwiającym wydajną pracę z serwerem i pobranymi z niego danymi.
 • Podniesienie efektywności pracy związanej z tworzeniem raportów i zestawień.
 • Przeniesienie bezpieczeństwa tworzonych analiz na nowy poziom.
 • Zauważalny wzrost komfortu w dostępie do danych

Harmonogram

 1. Wprowadzenie do architektury i koncepcji Microsoft SQL Server
 • Przegląd wersji serwera SQL.
 • Przegląd narzędzi, obiektów serwera
 • Różnice między Ttansact SQL a innymi językami komputerowymi
 1. Tworzenie zapytań SELECT
 • Pobieranie danych z serwera
 • Obsługa kryteriów i ich łączenie
 1. Zapytania oparte o wiele tabel
 • Złączenia tabel w zapytaniach JOIN (LEFT, RIGHT, OUTER, FULL, CROSS)
 • Scalanie wyniku zapytania UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT
 1. Sortowanie i filtrowanie danych
 • Zasady sortowanie i filtrowania danych w języku T-SQL
 1. Typy danych i ich zastosowanie w SQL Server
 • Wbudowane typy danych: tekst, liczba, waluta, czas
 1. Modyfikacja danych z użyciem języka T-SQL
 • Polecenia UPDATE
 1. Zastosowanie funkcji wbudowanych
 • Funkcje tekstowe, czasu, liczbowe i inne
 1. Agregacja i grupowanie danych
 • Funkcje agregujące i agregacja danych z użyciem MIN,MAX,AVG, COUNT
 1. Zastosowanie podzapytań
 • Kwerenda jako parametr i optymalizacja wykonania zapytania
 1. Użycie wyrażeń tabelarycznych CTE
 • CTE w praktyce
 1. Zastosowanie operatorów
 • Typy i priorytety operatorów
 1. Funkcje okien i rankingowe, offset i agregujące
 • Funkcje okien OVER()
 • Partycjonowanie wyniku zapytania z użyciem PARTITION BY
 1. Funkcje PIVOT i grupowanie danych
 • Tworzenie zapytań typu tabela przestawna
 1. Wykonywanie procedur składowanej
 • Tworzenie, modyfikacja procedury składowanej
 • Uruchamianie procedury bezpośrednio i poza środowiskiem
 1. Programowanie z T-SQL
 • Obsługa przebiegu programu, pętla WHILE, bloki warunkowe IF.
 • Etykiety w kodzie i skok do etykiety GOTO

16 Obsługa i przechwytywanie błędów

 • Stosowanie bloków programistycznych TRY/CATCH
 1. Obsługa transakcji
 • Wykorzystanie transakcji nazwanych i warunkowe cofanie transakcji

Dostępne terminy

brak terminu