Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Microsoft BI – Power BI

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu

Szkolenie pozwala opanować wiedzę w zakresie tworzenia interaktywnych wizualizacji danych przy zastosowaniu narzędzi Power BI, opartych na modelu tworzonych z użyciem Power Query. Celem szkolenia jest tworzenie raportów z użyciem narzędzi Power BI, udostępnianie ich współpracownikom. Import i łączenie danych z plików i baz  SQL. Transformacja, konwersja i scalanie dostępnych informacji.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił pobierać, przekształcać i prezentować w zwięzłej formie dane z użyciem raportów Power BI.
 • Zwiększenie czytelności tworzonych zestawień i raportów. Dostęp do nowych form prezentacji informacji.

Harmonogram

 

 1. Moduł przygotowawczy i uzupełniający
 • Ćwiczenia uzupełniające wiedzę w zakresie przetwarzania danych.
 • Zewnętrzne źródła danych CSV, XLSX, ACCDB.
 • Definiowanie połączeń ODBC z bazą danych.
 1. Instalacja i uruchomienie Microsoft Power BI
 • Omówienie interfejsu użytkownika.
 • Wczytanie danych do modelu z pliku XLSX.
 • Wczytanie danych do modelu z bazy SQL (SQL Server) / Access.
 • Tworzenie podstawowych obiektów Power BI.
 • Tabela, tabela przestawna i wykres.
 1. Publikacja i udostępnienie raportu
 • Dane zewnętrzne w edytorze zapytań (Power Query).
 • Bezpośredni import danych.
 • Przyłączanie danych ze źródeł zewnętrznych.
 • Kolumny obliczeniowe i modelowanie widoku danych.
 • Przekształcanie danych w kolumnie.
 1. Źródła danych SQL Serwer i hurtownie danych
 • Przyłączanie źródeł danych opartych o wiele tabel.
 • Budowa diagramu danych w oparciu o model danych.
 • Aktualizacja danych online w modelu.
 • Sprawdzenie i weryfikacja modelu danych.
 1. Wizualizacja danych
 • Tabele i wykresy – możliwości zastosowania.
 • Wykresy dostępne w Power BI – parametryzacja.
 • Dobór metody prezentacji danych do celu prezentacji.
 • Filtry i fragmentatory danych. Filtr raportu, karty i elementu wizualizacji.
 • Narzędzia kalendarza i hierarchia dla czasu.
 • Skumulowany wykres słupkowy / kolumnowy.
 • 100% skumulowany wykres słupkowy / kolumnowy.
 • Wykres liniowy, wykres typu kombi, wykres wodospadowy, wykres kołowy, wykres w postaci drzewa.
 • Mapy i wizualizacja w oparciu o dane geograficzne.
 • Mapa konturowa – kartogram.
 • Niestandardowe wizualizacje pobrane z platformy handlowej.
 1. Wizualizacje zaawansowane
 • Tabele, Macierze, Lejek.
 • Wskaźnik, Karty, KPI.
 1. Dashboard analityczny
 • Rodzaje dashboardów.
 • Hierarchia w prezentacji danych.
 • Wykresy i tabele interaktywne.
 • Automatyzacja prezentacji danych.

8. Publikacja raportów i wykresów

Dostępne terminy

brak terminu