Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Office 365 – SharePoint – Wydajność w firmie

Kategoria: ,

Dostępne terminy

brak terminu

Warsztaty dla nowych użytkowników platformy Sharepoint lub osób, które chciałyby odświeżyć swoją wiedzę o jej możliwościach. Pozwala na zapoznanie się z funkcjonalnością i usługami, a także rozpocząć pracę w nowym środowisku. Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności w zakresie współpracy z innymi użytkownikami i zapewnienie większej kontroli nad dokumentami wykorzystywanymi w firmie.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • Umiejętność posługiwania się listami i bibliotekami.
 • Umiejętność korzystania ze wspólnych kalendarzy i kontaktów oraz tworzyć i dostosowywać obszary robocze dokumentów i spotkań.
 • Nauczenie się publikowania dokumentów i informacji z kontrolą historii zmian, aby zbudować bazę wiedzy.
 • Zwiększenie produktywności pracowników dzięki narzędziom ułatwiającym współpracę w ramach grupy.
 • Zwiększenie kontroli nad przepływem dokumentów w ramach organizacji.

Harmonogram

 1. Wstęp do Sharepoint
 • Omówienie możliwości i przeznaczenia platformy Sharepoint.
 • Przegląd funkcji programu Sharepoint.
 1. Podstawowe składniki Sharepoint
 • Logowanie się do istniejącej witryny zespołu.
 • Nawigowanie po obszarze witryny.
 • Edycja istniejącej witryny firmowej.
 • Dostosowywanie wyglądu strony osobistej.

3.Funkcje współpracy w ramach SharepointTeams

 • Listy w Sharepoint ich typy i praktyczne zastosowania.
 • Kalendarz i zarządzanie czasem, obszary robocze kalendarza.
 • Kontakty – zarządzanie i udostępnianie.
 • Lista dyskusyjna.
 • Tworzenie ankiet i zarządzanie wynikami.
 • Praca z użyciem Teams.
 • Listy niestandardowe – definiowanie własnych kolumn i pól.
 1. Praca z bibliotekami dokumentów
 • Tworzenie dokumentów bezpośrednio w witrynie.
 • Import dokumentów i zbiorów dokumentów do bibliotek.
 • Zarządzanie uprawnieniami do dokumentów.
 • Tworzenie obszaru roboczego dokumentu.
 1. Integracja z Microsoft Office
 • Dokumenty Word – publikacja i zarządzanie dokumentem.
 • Dokumenty Excel – narzędzia kontroli dostępu i zarządzanie wersjami pliku.
 • Dokumenty Microsoft Access – publikacja tabel i formularzy w witrynie.
 • Współpraca z Microsoft Outlook – wymiana kalendarzy i list kontaktów.
 1. Flow (przepływ) dokumentów i zadań
 • Przepływ pracy w automatyzacji obiegu dokumentów.
 • Zatwierdzanie zmian i zbieranie opinii o dokumencie.
 • Definiowanie uczestników przepływu pracy i ich uprawnień.
 • Metody zatwierdzania przepływu i definiowanie alertów email.
 • Opcje delegowania przepływu informacji o dokumencie.
 • Metody śledzenia przepływu.
 1. Zarządzanie wersjami dokumentów
 • Synchronizacja dokumentów w trybie online i offline.
 • Zatwierdzanie i odrzucanie zmian w dokumentach.
 • Wersje pośrednie i śledzenie zmian w dokumencie.
 1. Zarządzanie dostępem do witryny
 • Narzędzia administracyjne w Sharepoint.
 • Dodawanie współpracowników i zarządzanie nimi.
 • Definiowanie poziomu dostępu do poszczególnych bibliotek.

Dostępne terminy

brak terminu