Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Profesjonalna obsługa klienta

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu

Procedury i standardy w zakresie obsługi klienta, a także znajomość technik i narzędzi sprzedaży to niezbędne wymogi zapewniające zadowolenie klienta a satysfakcję i wzrost wartości dla firmy. To obsługa klienta stanowi Platformę, na której firma rozwija skrzydła i pozyskuje lojalność. Klienci wracają, ponieważ byli dobrze obsłużeni a ich potrzeby zostały zrozumiane i zaspokojone. Szkolenia pomoże doskonalić się w obsłudze klienta, a co za tym idzie, wpłynie na zadowolenie klientów i pozytywne opinie. Zachowanie dobrych relacji z klientem po nieprzyjemnej, trudnej sytuacji, to ważna i poszukiwana umiejętność wśród ludzi mających bezpośredni kontakt z klientem.

CZAS TRWANIA: 2dni

Korzyści

 • Rozszerzenie wiedzy na temat standardów profesjonalnej obsługi klienta, typów klientów, a także ich potrzeb i oczekiwań.
 • Wzmocnienie wśród pracowników postawy proaktywnej w relacjach z klientami.
 • Zwiększenie umiejętności asertywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach w ramach obsługi klienta.
 • Zwiększenie prawdopodobieństwa osiągania przez pracowników lepszych wyników sprzedażowych o co najmniej 5 dodatkowych transakcji z nowymi lub dotychczasowymi kluczowymi klientami firmy w miesiąc po zakończeniu szkolenia.
 • Uzyskanie większej zyskowności sprzedaży w okresie 6 miesięcy po zakończeniu szkolenia.

Adresaci szkolenia

Handlowcy, sprzedawcy, konsultanci, pracownicy działów obsługi klienta.

Harmonogram

 1. Autodiagnoza obsługi klienta.
 2. Jakość obsługi klienta a pozycja firmy na rynku.
 3. Zadania i wyzwania stojące przed pracownikami obsługi klienta.
 4. Rola pierwszego wrażenia w obsłudze klienta.
 5. Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem.
 6. Psychologia obsługi klienta.
 7. Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w kontakcie z klientem.
 8. Etapy obsługi klienta i niezbędne kompetencje na poszczególnych etapach.
 9. Trudne sytuacje w kontaktach z klientami.
 10. Etapy postępowania z zastrzeżeniami zgłaszanymi przez klientów.
 11. Techniki finalizacji sprzedaży.
 12. Dziesięć dobrych nawyków obsługi klienta.

Dostępne terminy

brak terminu