Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

SZKOLENIE DevOps Foundation® – DevOps Institute

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu
2022-12-01 - 2022-12-02

DevOps to ruch kulturowy i profesjonalny, który kładzie nacisk na komunikację, współpracę i integrację między twórcami oprogramowania i specjalistami od eksploatacji IT. Wynikający z tego usprawniony przepływ pracy zapewnia przedsiębiorstwom elastyczność w zakresie dokonywania zmian i szybkiej zmiany bez utraty jakości i niezawodności usług biznesowych opartych na IT. Zapewnia on firmom przewagę nad konkurencją poprzez dostarczanie lepszego oprogramowania, szybciej i umożliwiając ciągłe innowacje.

CZAS TRWANIA: 2dni

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do pracy jako specjalista ds. IT oraz uzupełnienie wiedzy osób, które wykonują ten zawód poprzez rozumienie zasad tworzenia efektywnych zespołów, budowanie świadomości działania w modelu ciągłego dostarczania oprogramowania i zrozumienie zalet automatyzacji. Uczestnik po szkoleniu:

w obszarze wiedzy:
– nabędzie wiedzę z zakresu powiązań między: Agile (Scrum, Kanban, Lean) oraz ITSM, a kulturą DevOps, a także wartości dodanej jaką niesie DevOps,
– pozna działania modelu ciągłego dostarczania oprogramowania

w obszarze umiejętności:
– zdobędzie umiejętność wykorzystywania podejścia Lean do optymalizacji procesów oraz korzyści i kluczowych zasad ‘Continuous Delivery’.
– nabędzie umiejętności tworzenia efektywnych zespołów, gdzie będzie budował świadomość w modelu ciągłego dostarczania oprogramowania,
– nabędzie umiejętności wprowadzania zmian kulturowych, automatyzacji, szczupłego zarządzania.

w obszarze kompetencji społecznych:
– będzie przygotowany do samokształcenia się w tym danym zakresie oraz rozwiązywania problemów.

Program szkolenia

  1. Czym jest DevOps.
  2. Perspektywy: biznesu oraz IT.
  3. Pryncypia DevOps. Praktyki DevOps (Continuous Integration, Continuous Delivery and Deployment, Rugged DevOps/ DevSecOps, ChatOps, Kanban).
  4. DevOps i inne podejścia (Agile, ITSM, Lean).
  5. Wartości DevOps.
  6. DevOps w organizacji.
  7. Wyzwania, ryzyka i kluczowe czynniki sukcesu.
  8. Przygotowanie do egzaminu DevOps Foundation®.
  9. Egzamin

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do każdego pracownika IT oraz właścicieli firm IT  chcących zrozumieć pryncypia, praktyki i kulturę DevOps, które zmierzają do szybszego i częstszego wdrażanie zmian w rozwiązaniach IT, bez poświęcania jakości i niezawodności usług biznesowych wspieranych przez IT.

Szkolenie skierowane jest do:

-pracowników i menadżerów odpowiedzialnych za przeprowadzenie transformacji DevOps,

-właścicieli firm IT,

-konsultantów wewnętrznych i zewnętrznych dostawców systemów i usług IT.

Dostępne terminy

brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu brak terminu
2022-12-01 - 2022-12-02