+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Akademia Menadżera

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu

Dynamika zmian we współczesnych stylach realizacji procesu zarządzania zmotywowała do stworzenia propozycji dla początkujących oraz doświadczonych menadżerów. Program oprócz klasycznych i sprawdzonych treści łączy nowoczesne elementy wykorzystywane w największych i międzynarodowych biznesach. Technika prowadzenia zajęć kładzie największy nacisk na warsztat przez wspólne działanie uczestników oraz rozpatrywanie indywidualnych przypadków. Po każdym dniu szkoleniowym uczestnik otrzymuje pakiet spersonalizowanych instrukcji i wskazówek mających na celu usprawnienie swoich działań. Formuła Akademii podzielona jest na dwa zjazdy. Daje to możliwość wykorzystania w praktyce zdobytych narzędzi. Drugi zjazd to szlifowanie kompetencji kluczowych dla menagera ale również możliwość konsultacji z wdrożenia.
Przed szkoleniem każdy z uczestników ma za zadanie wypełnienie ankiety określającej oczekiwania. Jej celem jest posługiwanie się na zajęciach przykładami z jakimi spotykają się w co dziennej pracy.

CZAS TRWANIA: 4 dni

Korzyści

 

 • Poznanie nowoczesnych metod przewodzenia w zespole i budowaniu pozycji poprzez wiarygodną komunikacje
 • Poznanie zasad efektywnej pracy w zespole i podziału ról w grupie z uwzględnieniem mocnych stron
 • Wypracowanie odpowiedniego stylu zarządzania wpływającego na rozwój firmy
 • Zwiększenie efektywności kierowania zespołem , co pozwoli na osiągniecie celów wyznaczonych przez firmę archiwizacji
 • Poznanie rozpoznawani własnego potencjału i identyfikowanie barier osobistych oraz stosowania w praktyce zasad skutecznego działania
 • Nabycie umiejętności kierowania emocjami i w trakcie trudnej rozmowy
 • Umiejętność wykorzystywania sztywnych i elastycznych metod zarządczych
 • Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań i poleceń
 • Zwiększenie wiarygodności podczas prezentowaniu na spotkaniach biznesowych
 • Opanowanie technik skutecznej prezentacji

Adresaci szkolenia

 • Prezesi i dyrektorzy generalni
 • Kierownicy działów i zespołów
 • Liderzy zmiany
 • Brygadziści
 • Project Managerowie

Harmonogram

 

Dzień 1 – Lider, Budowanie Autorytetu, Jak być dobrym Menadżerem, zarządzanie sobą

Moduł 1 Lider, Budowanie Autorytetu

 1. Role, funkcje i umiejętności lidera.
 2. Stworzenie wizerunku efektywnego lidera
 3. Zarządzanie, a przywództwo – różnice między tymi podejściami.
 4. Stworzenie wizerunku efektywnego lidera
 5. Stworzenie indywidualnego planu rozwoju
 6. Prowadzenie zebrań

 

Moduł 2 Jak być dobrym Menadżerem, zarządzanie sobą

 1. Techniki zarządzania czasem.
 2. Zarządzanie sobą w czasie jako element koncentracji i mobilizacji.
 3. Proces wytyczania celów i priorytetów.
 4. Model Johari’ego.
 5. Diagnoza automotywacji.
 6. Inteligencja interpersonalna, czyli jak dobrze radzisz sobie w kontaktach z innymi.

Dzień 2 – Zadania Menadżera – główne zadania – planowanie, wyznaczanie celów, realizowanie

 1. Organizowanie i przydzielanie pracy
 2. Delegowanie zadań
 3. Wdrażanie systemów ocen pracowniczych
 4. Motywowanie i wspieranie pracowników w rozwoju (system nagradzania, szkolenia)
 5. Kontrolowanie postępów w pracy
 6. Reprezentowanie firmy na zewnątrz
 7. Przewodzenie zespołowi
 8. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych
 9. Informowanie o działaniach w firmie.

Dzień 3 – Budowanie zespołu oraz zarządzanie zespołem

 1. Umiejętność rozróżnienia charakterów pracowników (różnice pomiędzy wykonawcą a rozwojowcem)
 2. Narzędzia badania osobowości
 3. Różnorodność w zespole
 4. Zarzadzanie różnorodnością
 5. Czerpanie przyjemności z pracy – motywacje pozafinansowe pracowników
 6. Wypalenie zawodowe
 7. Prace z wartościami

Dzień 4 – Autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem na stanowisku managera

 1. Autoprezentacja jako kreowanie własnego ja.
 2. Elementy autoprezentacji.
 3. Funkcje (motywy) autoprezentacji.
 4. Pierwsze wrażenie (efekt aureoli).
 5. Wygłaszanie mów motywacyjnych
 6. Wygłaszanie expose lidera
 7. Stosowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Dostępne terminy

brak terminu