Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "ProcessTeam" Zobacz więcej informacji >>
+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Akademia Menadżera

Kategoria:

Dostępne terminy

brak terminu

Dynamika zmian we współczesnych stylach realizacji procesu zarządzania zmotywowała do stworzenia propozycji dla początkujących oraz doświadczonych menadżerów. Program oprócz klasycznych i sprawdzonych treści łączy nowoczesne elementy wykorzystywane w największych i międzynarodowych biznesach. Technika prowadzenia zajęć kładzie największy nacisk na warsztat przez wspólne działanie uczestników oraz rozpatrywanie indywidualnych przypadków. Po każdym dniu szkoleniowym uczestnik otrzymuje pakiet spersonalizowanych instrukcji i wskazówek mających na celu usprawnienie swoich działań. Formuła Akademii podzielona jest na dwa zjazdy. Daje to możliwość wykorzystania w praktyce zdobytych narzędzi. Drugi zjazd to szlifowanie kompetencji kluczowych dla menagera ale również możliwość konsultacji z wdrożenia.
Przed szkoleniem każdy z uczestników ma za zadanie wypełnienie ankiety określającej oczekiwania. Jej celem jest posługiwanie się na zajęciach przykładami z jakimi spotykają się w co dziennej pracy.

CZAS TRWANIA: 4 dni

Korzyści

 

 • Poznanie nowoczesnych metod przewodzenia w zespole i budowaniu pozycji poprzez wiarygodną komunikacje.
 • Poznanie zasad efektywnej pracy w zespole i podziału ról w grupie z uwzględnieniem mocnych stron.
 • Wypracowanie odpowiedniego stylu zarządzania wpływającego na rozwój firmy.
 • Zwiększenie efektywności kierowania zespołem , co pozwoli na osiągniecie celów wyznaczonych przez firmę archiwizacji.
 • Poznanie rozpoznawani własnego potencjału i identyfikowanie barier osobistych oraz stosowania w praktyce zasad skutecznego działania.
 • Nabycie umiejętności kierowania emocjami i w trakcie trudnej rozmowy.
 • Umiejętność wykorzystywania sztywnych i elastycznych metod zarządczych.
 • Skuteczne delegowanie i egzekwowanie zadań i poleceń.
 • Zwiększenie wiarygodności podczas prezentowaniu na spotkaniach biznesowych.
 • Opanowanie technik skutecznej prezentacji.

Adresaci szkolenia

 • Prezesi i dyrektorzy generalni.
 • Kierownicy działów i zespołów.
 • Liderzy zmiany.
 • Brygadziści.
 • Project Managerowie.

Harmonogram

 

Dzień 1 – Lider, Budowanie Autorytetu, Jak być dobrym Menadżerem, zarządzanie sobą:

Moduł 1 Lider, Budowanie Autorytetu

 1. Role, funkcje i umiejętności lidera.
 2. Stworzenie wizerunku efektywnego lidera.
 3. Zarządzanie, a przywództwo – różnice między tymi podejściami..
 4. Stworzenie wizerunku efektywnego lidera.
 5. Stworzenie indywidualnego planu rozwoju.
 6. Prowadzenie zebrań.

Moduł 2 Jak być dobrym Menadżerem, zarządzanie sobą

 1. Techniki zarządzania czasem.
 2. Zarządzanie sobą w czasie jako element koncentracji i mobilizacji.
 3. Proces wytyczania celów i priorytetów.
 4. Model Johari’ego.
 5. Diagnoza automotywacji.
 6. Inteligencja interpersonalna, czyli jak dobrze radzisz sobie w kontaktach z innymi.

Dzień 2 – Zadania Menadżera – główne zadania – planowanie, wyznaczanie celów, realizowanie:

 1. Organizowanie i przydzielanie pracy.
 2. Delegowanie zadań.
 3. Wdrażanie systemów ocen pracowniczych.
 4. Motywowanie i wspieranie pracowników w rozwoju (system nagradzania, szkolenia).
 5. Kontrolowanie postępów w pracy.
 6. Reprezentowanie firmy na zewnątrz.
 7. Przewodzenie zespołowi.
 8. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych.
 9. Informowanie o działaniach w firmie..

Dzień 3 – Budowanie zespołu oraz zarządzanie zespołem:

 1. Umiejętność rozróżnienia charakterów pracowników (różnice pomiędzy wykonawcą a rozwojowcem).
 2. Narzędzia badania osobowości.
 3. Różnorodność w zespole.
 4. Zarzadzanie różnorodnością.
 5. Czerpanie przyjemności z pracy – motywacje pozafinansowe pracowników.
 6. Wypalenie zawodowe.
 7. Prace z wartościami.

Dzień 4 – Autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem na stanowisku managera:

 1. Autoprezentacja jako kreowanie własnego ja.
 2. Elementy autoprezentacji.
 3. Funkcje (motywy) autoprezentacji.
 4. Pierwsze wrażenie (efekt aureoli).
 5. Wygłaszanie mów motywacyjnych.
 6. Wygłaszanie expose lidera.
 7. Stosowanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Dostępne terminy

brak terminu