+48 22 350 50 04 email: biuro@processteam.pl

Fundusze Europejskie

Unia Europejska oferuje program dofinansowań, które przedsiębiorcy mogą uzyskać na rozrost własnej działalności, podnoszenie kwalifikacji swoich czy pracowników. Zakłada się, że w latach 2014-2020 to właśnie ta grupa, obok samorządów, będzie największym beneficjentem funduszy unijnych. Sumując wszystkie dotacje, jakie w najbliższych latach zostaną przeznaczone na rozwój przedsiębiorstw, daje to kwotę ponad 20 mld euro. Dlatego warto dowiedzieć się, na co i na jakich zasadach będzie można pozyskać środki unijne.

Głównym kryterium podziału środków na poszczególne państwa członkowskie jest poziom produktu krajowego brutto. Znajduje się on w trzech przedziałach: poniżej 75%, między 75%-90% oraz powyżej 90%. W Polsce poziom PKB na mieszkańca osiąga niecałe 70%. Tylko województwo mazowieckie przekroczyło granice 75% i znalazło się w grupie regionów lepiej rozwiniętych.

Poza obiektywnym czynnikiem podziału funduszy jakim jest powyższa skala, wielkość przyznawanych środków zależy również od wielu innych czynników, które są przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską a warunkiem koniecznym do otrzymania pomocy unijnej przez poszczególne państwa, jest podpisanie Umowy Partnerstwa.

Jako organizacja międzynarodowa, Unia, dysponuje własnym budżetem, z którego finansowane są wszystkie działania. Jego środki pochodzą m.in z takich źródeł jak:

  • cła pobierane z importu artykułów przemysłowych lub rolnych,
  • wpływy z podatku VAT,
  • wkłady uiszczane przez państwa członkowskie.

Ustalany jest on w granicach wyznaczonych przez długoterminowy plan finansowy, zwany także perspektywą finansową Unii Europejskiej, dzięki któremu wydatki mogą być przewidywalne. Obecny plan finansowy obowiązuje do 2020 roku.

W 2013 roku, Polska była największym beneficjentem budżetu UE otrzymując z niego środki trzykrotnie przewyższające wniesiony wkład własny. Pieniądze przeznaczane były (i są nadal) na inwestycje urbanistyczne, muzealne, logistyczne, transportowe lub rozwojowe. Dzięki dotacjom, pożyczkom czy innym formom finansowania wsparcie otrzymują setki tysięcy profitentów, w tym studenci, naukowcy, mali i średni przedsiębiorcy.

Perspektywa wydatków funduszy unijnych zawarta jest w 6 programach krajowych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programach regionalnych podlegających Urzędom Marszałkowskim. Największy z nich to Program Infrastruktura i Środowisko, na który przeznaczone zostało 27,4 mln euro. Trzecim co do wielkości uzyskanych dotacji jest Pogram Wiesza, Edukacja, Rozwój, na który to może liczyć na wsparcie w wysokości 4,7 mld euro. Jego głównym celem jest m.in. aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego czy rozwój innowacji społecznych.

Jednym z możliwych sposobów na wykorzystanie powyższego programu są szkolenia rozwojowe. Zarówno pracownicy jak i pracodawcy doskonale zdają sobie sprawę, jak ważne jest ciągłe rozwijanie swoich umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. To dzięki większym kompetencjom buduje się renomę i konkurencyjność. W Polsce tylko osoby z województwa mazowieckiego z racji na przekroczenie pierwszego progu przedziału PKB mogą liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 80%. Dla pozostałej części kraju limit ten wynosi 85%.

Najłatwiejszym i najszybszym źródłem informacji odnośnie możliwości skorzystania z dotacji szkoleń jest Baza Usług Rozwojowych. Jest to ogólnopolska platforma, w której można znaleźć wszystkie pozycje dofinansowanych szkoleń. Stanowi ona szeroką gamę ofert, gdzie odbiorca może znaleźć kurs, który aktualnie poszukuje dla siebie. Jednak nie każdy posiada odpowiednią wiedzę, aby przejść przez wymagane procedury dofinansowania. Dlatego też w ProcessTeam służymy naszym wsparciem, wiedzą i doświadczeniem w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania na szkolenia rozwojowe. Nasi konsultanci pomagają dopasować szkolenie do potrzeb przedsiębiorców i pracowników, tak aby spełniało wszystkie wymagania odbiorcy oraz te, które potrzebne do uzyskania odpowiedniego dofinansowania. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę https://processteam.pl/dofinansowanie/ oraz do bezpośredniego kontaktu z działem rekrutacji i organizacji szkoleń.

Pozdrawiamy,
Zespół ProcessTeam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *